Vibrationer skadar hörseln

Vibrationer från verktyg ökar risken för hörselskador. Det framgår av ny forskning från Umeå universitet.

Buller är en av de vanligaste arbetsmiljöriskerna och står för en tiondel av de rapporterade arbetssjukdomarna, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Tre av fyra bullerskador har medfört nedsatt hörsel. I resterande fall har tinnitus rapporterats på anmälan. Fyra bullerskador av fem har drabbat män.

Nu visar Hans Pettersson i en ny avhandling vid Umeå universitet att vibrationerna, tillsammans med bullret, från handhållna verktyg som borrmaskiner, sågar, putsmaskiner och slipmaskiner ytterligare ökar risken på längre sikt för hörselskador hos användarna.

En välkänd form av skador från vibrerande verktyg i sig är s k vita fingrar, en skada i blodkärlen som gör att fingrarna reagerar onormalt snabbt på kyla. Avhandlingen visar att också arbetare med vita fingrar hade ökad risk för hörselskada.

Slutsatserna av forskningen är dels att det krävs fortsatt arbete med att minska både buller- och vibrationsnivåerna ute på arbetsplatserna, dels att arbetare som utsätter sig för både buller och vibrationer under lång tid bör använda hörselskydd också vid måttliga bullernivåer.