Vi tränar mindre än vi tror

NYHET_stillasittande_151021

En halvtimme om dagen bör vi röra på oss. Men få klarar den rekommendationen och vi tränar betydligt mindre än vad vi säger.

I en stor studie bland svenskar i åldern 50-64 år har deltagarna fått bära en s k accelerometer. Det är en slags stegmätare som fångar upp inte bara aktiviteten, utan även vilken typ av rörelser det är och också om personen sitter helt still.

I undersökningen använde nära 1 000 personer mätaren under sina vakna timmar i en veckas tid. Resultatet är att många sitter stilla nästan två tredjedelar (61 procent) av hela sin vakna tid. I timmar motsvarar det 8 timmar och 40 minuter. 35 procent av tiden ägnades åt lågintensiv aktivitet och 4 procent ägnades åt medel- och högintensiv aktivitet – det vill säga träning. Mest stilla sitter vi under vardagarna.

Bara sju procent rörde sig enligt de nationella rekommendationerna, det vill säga 30 minuter per dag, fem dagar i veckan och minst 10 minuter åt gången.

En fördel med denna forskningsstudie är att den inte, som tidigare undersökningar, bygger på deltagarnas egna uppgifter om sin fysiska aktivitet, utan på faktiska mätningar. I den nationella folkhälsoenkäten 2014 uppgav 66 procent av befolkningen att de ägnade 30 minuter om dagen åt fysisk aktivitet. Vi rör alltså betydligt mindre än vad vi själva säger.

Undersökningen, kallad SCAPIS, omfattar totalt 30 000 personer och syftar till att förhindra hjärt-lungsjukdom. Den leds av en nationell forskargrupp  i samarbete med universitetssjukhusen i Sverige och med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

– Det krävs inte några svettiga och hårda gympass för att skydda hjärtat. Att dammsuga, jobba i trädgården eller välja trappan framför hissen gör stor skillnad. En promenad på trettio minuter om dagen är bättre än ingenting, kommenterar Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.