Vi jobbar helst i eget rum trots landskapstrender

Vi jobbar helst i eget rum trots landskapstrender

Drygt hälften, 52 procent, av svenskarna vill ha ett eget rum på sitt kontor. Bara sju procent vill sitta i öppet landskap, enligt en ny undersökning.

En trend i kontorsmiljöer som uppmärksammas allt mer är så kallade flexkontor eller aktivitetsbaserade kontor, utan någon fast arbetsplats. Fortfarande är dock kontoren med egna rum den vanligaste typen. Det är också där vi trivs allra bäst, enligt en ny undersökning.

Drygt 3 000 svenskar som sade att de kan utföra en del av sina uppgifter vid ett skrivbord fick frågan om var de helst ville jobba. För 52 procent är favoritplatsen på kontoret i ett eget rum. 16 procent föredrog ett större rum med 2-6 personer, medan 12 procent ville jobba i ett hemmakontor. Sju procent gillade öppet kontorslandskap och bara tre procent ville helst jobba på kontoret i en loungeliknande miljö med fåtöljer.

Uppgifterna kommer från arbetslivspanelen Manpower Work Life. Av den framgår också att lite mer än hälften av de tillfrågade jobbar hemifrån minst en gång under en typisk månad. Bland chefer är det tre av fyra som gör det. De flesta ägnar 1-5 timmar per vecka åt att jobba hemma.

En majoritet känner sig mer effektiva i hemmet än på kontoret. Det ses som den största fördelen med att jobba hemifrån. Nackdelen är främst avsaknaden av det sociala småpratet och att få information – man känner sig lätt utanför, enligt undersökningen.

  • Läs mer i kommande nummer av Du&jobbet om aktivitetsbaserade kontor.