Vi distansjobbar men på vår lediga tid

Vi distansjobbar men på vår lediga tid

Flexibla arbetstider leder till att vi arbetar mer, genom att svara på mejl och förbereda kommande jobb hemifrån, något som går ut över privatlivet. Men jobbar på distans gör vi efter kontorstid, i övrigt vill vi vara på plats för att träffa kollegor och slippa missa något viktigt.

Det framgår av en ny avhandling, där Kristina Trygg, doktorand i kulturgeografi vid Stockholms universitet, undersökt var och hur vi jobbar. Studien bygger på intervjuer och webbenkäter från nio arbetsplatser i olika kunskapsföretag. De anställda fick också föra dagbok över sin tid.

Alla hade möjlighet att arbeta på distans. Trots det var det förhållandevis få av de anställda som gjorde det under normal arbetstid. Då ville de vara på kontoret.

Främsta skälen är sociala. Man vill träffa arbetskamrater och bolla idéer. En stor majoritet anser sig missa viktig information om de inte är på plats. Möten var också viktig, många spontana och oplanerade möten kräver att den anställde är på kontoret.

Arbete hemifrån är ändå vanligt, men det sker före eller efter den ordinarie arbetsdagen. Man läser och svara på mejl eller förbereder arbetet, men det uppfattas inte som arbetstid.

Det har blivit vanligt att använda sig av sin mobiltelefon för att läsa mejl och det sker mer eller mindre automatiskt. Det innebär en utvidgning av arbetstiden på bekostnad av privatlivet. Gränsen mellan privatliv och arbetsliv har suddats ut, enligt avhandlingen. Följden blir också längre arbetsdagar. Minst tio timmar per dag flera gånger i veckan är vanligt, enligt undersökningen.

Av avhandlingen framgår att organisationerna inte har någon tydlig policy för arbetstider. Det viktiga har varit att slutföra arbetsuppgiften. Det finns en norm bland anställda i kunskapsföretag att ständigt vara tillgängliga.

– Det finns också en förväntan från kollegor, chefer och kunder att de ska vara nåbara efter kontorstid. Det handlar både om en upplevd förväntan och en reell förväntan, säger Kristina Trygg.