Varmare klimat sänker prestationerna

Varmare klimat sänker prestationerna

Klimatförändringarna får negativa effekter på arbetsplatser över hela världen. Hettan i många länder påverkar redan nu produktivitet och arbetstider. Det framgår av en ny rapport.

FN-organet ILO har i rapporten ”Climate change and labour: impacts of heat in the workplace”, undersökt hur klimatet påverkar jobbet. I rapporten konstaterar man att stark värme får negativa följder för prestationerna, framför allt vid utomhusjobb men också i lokaler som saknar luftkonditionering. Risken för arbetsolyckor och allvarliga sjukdomar ökar. Företagens ekonomi försämras.

Mer än en miljard arbetare påverkas redan nu av höga temperaturer på arbetsplatserna. Sedan mitten av 1990-talet har utsatta länder, som t ex Bangladesh, förlorat upp till 3 procent av arbetstiden när den extrema hettan gör det omöjligt att jobba. Framtida klimatförändringar och värmeböljor kommer att göra det än svårare att arbeta stora delar av arbetsdagen. Även med det rådande klimatmålet på 1,5 grader kan den förlorade arbetstiden komma att fördubblas eller tredubblas.

Rapporten pekar på att det behövs akuta åtgärder för att skydda anställda mot det extrema vädret och lyfter fram enkla förslag, som att ha tillgång till vatten på arbetsplatsen, kunna ta paus ofta mm.