Var tredje arbetsolycka beror på fall

Fall utomhus leder till många sjukskrivningar. FOTO: Colourbox

RAPPORT Fall från samma nivå är den vanligaste orsaken till allvarliga fallolyckor. Det framgår av statistik från AFA Försäkring.

Var tredje allvarlig arbetsolycka som lett till minst 30 dagars sjukskrivning samt utbetalning från arbetsskadeförsäkringen beror på ett fall. Under perioden 2018-2019 inträffade nästan 8 300 sådana olyckor. Vanligast är att man ramlar på samma nivå, och de flesta av dessa olyckor sker utomhus.

Det är främst kvinnor som faller från samma nivå. Det handlar ofta om halka. Män faller också oftast från samma nivå, men oftare än kvinnor från höjd. Då handlar det till exempel om fall från byggnadsställningar, stegar och plattformar.

Det framgår av en ny rapport av AFA Försäkring, som även gjort en fördjupad granskning av de fallolyckor man har betalat ut ersättning för.

Könsfördelningen bland de olycksdrabbade är relativt jämn, men en svag övervikt för män (56 procent). Bland kvinnor utsätts yrkesgrupper inom vård och omsorg, men även städare och fönsterputsare för flest fallolyckor. Bland männen är det byggnadsarbetare, industriarbetare och yrkesförare som löper störst risk.

AFA Försäkring skriver på sin hemsida att det finns enkla sätt att förebygga många fallolyckor. Till exempel: halkskydd vid entréer, sandning och snöröjning vintertid, samt broddar och ändamålsenliga skor. Inomhus bör golv hållas torra och hinder i korridorer undvikas. Fallskydd på byggnadsställningar, stegar och pallar är nödvändiga.

//JONAS FOGELQVIST