Var fjärde tjänsteman vill sluta i förtid

Var fjärde tjänsteman vill sluta i förtid

Stressen och arbetsbelastningen ökar bland tjänstemännen. Allt fler tycker att arbetslivet är pressat och var fjärde vill sluta i förtid.

Det framgår av TCOs nya Arbetslivsbarometer, där tjänstemännen får beskriva sin arbetsmiljö. Deras jobb har flera positiva sidor. 87 procent tycker det är lustfyllt att gå till jobbet och många har inflytande över arbetstiden och när arbetsuppgifterna ska utföras.

Det negativa är att stressen ökar. TCOs stressindex, ett mått för olika faktorer av psykiska påfrestningar, har ökat från 30 till 33 på tre år. Drygt hälften har t ex ingen möjlighet att lämna över jobb till kollegor om de har för mycket att göra. Två av tre har svårt att koppla av tankar på arbetet när de är lediga.

Könsskillnaderna är stora. Kvinnor är mer stressade än män. De får framför allt sämre möjligheter till återhämtning och har mindre kontroll över det egna arbetet. Kvinnor arbetar också i större utsträckning i yrken med hög andel deltid och osäkra anställningar och de tar ett större ansvar för hemarbetet.

En fjärdedel säger att inget kan förmå dem att jobba längre än 65-årsdagen, eftersom de vill sluta före 65 eller före ordinarie pension. I åldern 46-55 år är det hälften som känner så. Fyra av tio säger att arbete deltid med deltidspension är det som skulle få dem att arbeta efter 65 år.