Tyst minut för jobbets döda

Tyst minut för jobbets dödaEn gång per vecka dör någon i en olycka på svenska arbetsplatser. Dödsolyckorna ökar för andra året i rad. För att hedra de som avlider i arbetet ordnar LO en tyst minut.

Till de 61 dödsolyckor som inträffade 2011 på jobbet kan läggas att varje år dör minst 1 000 personer av olika sjukdomar, t ex cancer och hjärtinfarkt, lungsjukdomar, där orsaken till största delen är arbetsrelaterad. Självmord till följd av mobbning på arbetsplatsen skulle enligt LOs beräkningar orsaka minst 100 dödsfall varje år.

– Det är mycket oroande och djupt beklagligt att dödsolyckorna på våra arbetsplatser ökar. LO kräver nolltolerans mot dödsolyckor och allvarliga arbetsolycksfall, säger LOs vice ordförande Ulla Lindqvist.

För att hedra de som avlidit på grund av arbetsplatsolyckor, arbetsrelaterade sjukdomar eller självmord efter mobbning i arbetet utlyser LO och förbunden en tyst minut på arbetsplatserna fredagen den 27 april klockan 12.00.

Manifestationen i Sverige hålls inför Workers Memorial Day den 28 april, som är en internationell samling mot dödsolyckor i arbetslivet.