Truckförare har minst chans att bli 80 år

Truckförare har minst chans att bli 80 årBara varannan truckförare kan räkna med att fylla 80 år. De ligger sämst till bland alla yrken, visar Du&jobbets nya undersökning.

De flesta hoppas nog på att fylla 80 år. Chanserna varierar beroende på vilket yrke du har, visar Du&jobbets nya undersökning, den första där yrke kopplas till långt liv.

I snitt kan 71,6 procent räkna med att bli 80 år eller äldre. Undersökningen, som gjorts av SCB, utgår från sysselsatta som var 58 år 1990, och som alltså haft ett arbetsliv fram till mitten av 90-talet.

Bland de 15 yrken där utsikterna är sämst är merparten mansdominerade LO-yrken. Truckförare ligger i botten, följt av lantarbetare, speditörer och plastvaruarbetare.

Störst chans att nå hög ålder har flygvärdinnor och sjuksköterskor. Här kan över 80 procent räkna med att fylla 80 år. Bland de 15 bästa handlar samtliga utom ett – kemister/fysiker – om kvinnodominerade jobb.

•Läs mer i Du&jobbet nr 5.

•Hela listan (124 yrken), här nedanför. (Det ska ha funnits minst 40 personer i yrket).

Truckförare, transportörskötare50,3
Lantarbetare, husdjursskötare51,1
Speditörer, skeppsklarerare m fl51,2
Plastvaruarbetare54,8
Ram- och cirkelsågare, hyvlare m fl55,4
Gruvbrytare, bergsprängare m fl56,1
Grov- och diversearbetare56,2
Vårdare m fl (kriminalvård, ungdomsvård)56,4
Hytt- och metallugnsarbetare57,5
Vägtrafikbefäl57,6
Motorfordonsförare, spårvagnsförare58,7
Rörarbetare59,0
Stuveriarbetare samt andra lastnings- och lossningsarbetare59,1
Installations-, drifts- och maskinelektriker59,3
Övrigt bevaknings- och skyddsarbete60,4
Pappers- och papparbetare60,4
Lager- och förrådsarbetare60,6
Kran- och traversförare60,7
Verkstadsmekaniker m fl60,7
Anläggningsmaskinförare61,0
Telefonreparatörer -installatörer (televerket)61,4
Trädgårdsarbetare62,0
Svetsare, gasskärare m fl62,2
Tapetserare62,3
Reklammän62,7
Expeditionsvakter, kontorsbud m fl62,8
Bänk- och maskinsnickare, möbelsnickare m fl63,0
Byggnadsträarbetare63,3
Fartygsbefäl63,5
Journalister, förlagsredaktörer63,6
Betongarbetare, byggarbetare m fl64,3
Driftmaskinister m fl64,4
Fastighetsarbetare m fl64,4
Tunnplåtslagare, grovplåtslagare64,4
Maskinmonttörer, -hopsättare,maskin- och motorreparatörer64,6
Tandtekniker64,8
Skogs- och flottningsarbetare64,8
Järnvägsexpeditörer m fl65,0
Murare65,7
Varubud m fl66,0
Målare, lackare66,1
Övrigt tillverkningsarbete66,2
Bildkonstnärer m fl66,7
Datamaskinoperatörer66,7
Systemän, programmerare m fl66,7
Lärare i yrkesinriktade ämnen67,0
Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete67,1
Tarifferare, skadereglerare m fl (försäkringstjänstemän)67,2
Polismän67,2
Bokbinderiarbetare67,4
Typografer, litografer m fl67,4
Detaljhandlare67,6
Fotografer67,9
Affärsföreståndare67,9
Utbildningskonsulenter m fl68,1
Ingenjörer och tekniker med kemitekniskt arbete68,5
Militärt arbete68,6
Fastighetsförvaltare, lagerföreståndare m fl68,8
Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads- och anläggningstekniskt arbete68,9
Ej specificerbar uppgift69,0
Pappersvaruarbetare69,0
Bagare, konditorer69,4
Företagsledare69,4
Personalmän m fl69,5
Brandmän69,5
Finmekaniker69,5
Universitets- och högskollärare69,5
Gummivaruarbetare69,6
Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhetsområden69,7
Handelsresande, inköpare, försäljare (kontor) m fl69,9
Slakteri- och charkuteriarbetare70,0
Ingenjörer och tekniker med mekaniskt arbete70,4
Textilarbetare70,6
Telemontörer -reparatörer71,1
Fiskare71,4
Övriga företagsadministratörer och administratörer för speciella funktioner71,4
Ingenjörer och tekniker med elkraftstekniskt och teleteknisk arbete71,6
Postiljoner71,7
Allmänt samhällsadministrativt arbete71,7
Storköksföreståndare72,2
Präster och predikanter72,5
Försäkringskassetjänstemän72,6
Skötare inom psykiatrisk vård72,9
Städare73,2
Lantbrukare, skogsbrukare och trädgårdsbrukare73,2
Skolledare73,3
Kockar, kallskänkor73,9
Läkare74,4
Skogsbefäl74,5
Musiker75,0
Lärare i teoretiska ämnen75,2
Köksbiträden75,3
Lokförare, lokbiträden75,5
Ekonomer, statistiker75,6
Tvättare75,9
Hovmästare, servitörer75,9
Bibliotekarier, arkivarier, museitjänstemän76,0
Laboranter, laboratoriebiträden76,2
Frisörer, skönhetsvårdare m fl76,4
Bokförare och kontorskassörer76,6
Revisions- och redovisningsexperter76,6
Socialtjänstemän76,7
Paketerare och emballerare76,9
Tandläkare77,0
Sjukvårdsbiträden77,3
Trafikbefäl vid järnväg77,5
Hemvårdare m fl77,6
Banktjänstemän (allmänt bankarbete)77,7
Farmaceuter77,7
Tandsköterskor77,8
Sekreterare, maskinskrivare, specialkontorister78,1
Lärare i övningsämnen78,3
Barnsköterskor (ej sjukhus), barnflickor m fl78,3
Kemister, fysiker78,4
Butiks- och restaurangkassörer78,4
Övrigt pedagogiskt arbete78,7
Telefonister79,0
Sjukgymnaster, massörer m fl79,3
Affärsbiträden m fl79,3
Klasslärare80,0
Skräddare, sömmerskor80,3
Postassistenter, postexpeditörer m fl81,2
Förskollärare82,8
Sjuksköterskor/skötare83,4
Pursers, flygvärdinnor m fl84,9