Tio dog på jobbet under januari

Totalt tio personer miste livet i dödsolyckor på jobbet under årets första månad. Antalet olyckor fortsätter också att öka – från 41 personer år 2015 till 58 personer förra året.

Månadens sista arbetsplatsolycka inträffade den 29 januari i Gällivare, då en 24-årig borrningsarbetare skadades allvarligt när han arbetade med att borra för bergvärme. Mannen avled senare och en utredning pågår just nu för att ta reda på exakt vad som hänt, enligt tidningen Arbetet.

Dödsolyckan har ännu inte registrerats av Arbetsmiljöverket, men det är den tionde arbetsplatsolyckan med dödlig utgång under januari och hittills i år. Av de nio olyckor som myndigheten hunnit registrera är en person anställd i ett utländskt företag.

Olyckorna i januari är också det största antalet dödsolyckor under motsvarande månad de senaste tio åren, enligt tidningen Arbetarskydd, som gått igenom Arbetsmiljöverkets månadsstatistik. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger till tidningen att siffrorna är ”helt fruktansvärda”.

– Nio döda är otroligt allvarligt och det måste tas på allvar. Utvecklingen måste vändas, det måste till åtgärder och jag ska se till att de genomförs, säger hon.

Förra året förlorade sammanlagt 58 svenskar livet i samband med arbete, om man även räknar in anställda i utlandet, värnpliktiga och intagna för vård i kriminalvårdsanstalt. Det är en fortsättning på en stigande trend när det gäller dödliga arbetsplatsolyckor.

År 2016 införde regeringen en nollvision för dödsolyckor i sin arbetsmiljöstrategi, men olyckorna har ändå ökat något varje år. 2015 var antalet döda i olyckor 41, 2016 var antalet 45 och 2017 var antalet 55.

Flest dödsolyckor inträffade förra året i bygg- och anläggningsbranschen, transportsektorn och inom jord- och skogsbruk. En hel del berodde på fall- eller klämskador. Dessutom inträffade flera olyckor i samband med lastningsarbete eller annat arbete som rör fordon.

Enligt Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, är det viktigt att komma ihåg att dödsolyckorna sett i ett längre tidsperspektiv ändå har minskat. För 20–30 år sedan dog till exempel 100–150 personer varje år i arbetsplatsolyckor.

– Men oavsett är det förstås helt oacceptabelt att det inträffar dödsolyckor på Sveriges arbetsplatser och arbetet med att förebygga dessa måste därför fortsätta. Varje arbetsplats är unik så det är viktigt att göra riskbedömningar på plats och se till så att alla följer de säkerhetsrutiner som finns. Dialogen vid kaffebordet på morgonen är också väldigt viktig för att kunna gå igenom och påminna varandra om risker, till exempel i byggbranschen där riskerna ofta förändras från dag till dag, säger han till Du&jobbet.

Arbetsmarknadsministern har nu bjudit in fackförbund och arbetsgivare i de mest olycksdrabbade branscherna till ett möte den 4 mars, där dödsolyckorna och förebyggande insatser ska diskuteras.

//ZANDRA ZERNELL