TCO och Saco växer – LO tappar

Fackföreningsmöte

Förra året ökade TCO med nära 17 400 medlemmar, medan Saco-förbunden växte med 6 500 medlemmar. För LO handlar det i stället om ett tapp på över 19 000 medlemmar.

Vid årsskiftet var drygt 1 409 000 personer medlemmar i något av TCO:s förbund, enligt färska siffror från centralorganisationen. Det är en ökning med nästan 17 400 personer jämfört med året innan. Mest av förbunden har Unionen vuxit, med ca 15 300 medlemmar och 2,4 procent.

Martin Linder, förbundsordförande för Unionen, menar att ökningen är en konsekvens av ett långsiktigt värvningsarbete.

– Dessutom tror jag att medlemmarna uppfattar att vi driver frågor som de efterfrågar. Det senaste året har vi t ex haft mycket fokus på privatanställdas arbetsmiljö och den ökade stressen och pressen många känner till följd av allt mer slimmade organisationer, där allt fler jobbar kvällar och helger för att hinna med, säger han.

Även Vision, Polisförbundet och Vårdförbundet har fått fler nya medlemmar. Fyra förbund har tappat medlemmar, däribland Journalistförbundet (-3,8 procent) och Finansförbundet (-1,7 procent).

Också bland Saco-förbunden har antalet medlemmar totalt sett vuxit, visar siffror från organisationen. Ca 698 000 personer var vid årsskiftet medlemmar i något av förbunden, en ökning med ca 6 500 personer jämfört med året innan. Mest ökade Sveriges Ingenjörer (+1,9 procent) och Sveriges Läkarförbund (+2,8 procent), enligt siffror från förbunden.

Bland LO-förbunden är trenden dock den motsatta, visar siffror från LO. Vid årsskiftet hade centralorganisationen drygt 1 423 000 medlemmar – ca 19 300 färre än året innan. Störst i antal personer är tappet för Kommunal, som förlorade drygt 7 200 medlemmar förra året (-1,41 procent). I procent minskade Elektrikerna mest (-5 procent). Byggnads har däremot fått fler medlemmar (+0,57 procent).

Enligt Jonas Ivman, ombudsman på LO, har det ännu inte gjorts någon analys av medlemstappet.

– Det är större än vi trodde och det beror givetvis på många olika saker, bl a en förändrad arbetsmarknad. Men vi kan konstatera att vi 2017 var väldigt bra på att värva medlemmar, medan vi förra året hade mer fokus på valrörelsen. Sett under en femårsperiod är det inget katastrofalt resultat, men visst är tappet en långsiktig trend och något vi måste jobba med, säger han.

//ZANDRA ZERNELL