Svårt införa värmegräns på jobbet

Hur varmt får det vara på jobbet? Den frågan har Arbetsmiljöverket fått många gånger under sommaren. Men någon övre temperaturgräns finns inte – och skulle också vara svår att införa.

Den extremt varma sommaren har märkts på Arbetsmiljöverkets svarstjänst. Frågorna om värme har varit många och ofta är det enskilda anställda som undrar hur varmt det får vara på jobbet.

Men några exakta svar om temperaturen har verket inte kunna ge. I myndighetens föreskrifter finns bara generella regler om att arbetsplatser ska ha ett ”lämpligt termiskt klimat”, det vill säga att en arbetsplats upplevs rimlig att arbeta i med tanke på bland annat temperatur, luftfuktighet och solinstrålning.

Gunnar Åhlander

Gunnar Åhlander, handläggare och sakkunnig i värmerelaterade frågor på Arbetsmiljöverket, har funderat på om det skulle behövas en övre gräns för hur varmt det får vara på en arbetsplats.

– Men då skulle man även behöva räkna in sådant som luftfuktighet, instrålning och lufthastighet. Det skulle bli väldigt fel om man bara mätte temperaturen, säger Gunnar Åhlander.

Att komma fram till ett sådant sammansatt värde skulle dock vara svårt, fortsätter han.

Klimatforskningen pekar på att extremt väder med mycket varma somrar kommer att bli allt vanligare i framtiden. Generellt är svenska arbetsplatser dåligt förberedda för det, menar Gunnar Åhlander.

– Vi har inte haft det behovet tidigare. Våra arbetsplatser är främst gjorda för att klara kyla, där har det funnits tydliga regler länge. Korta perioder av värmeböljor är det tänkt att man får stå ut med.

Allra viktigast är det att temperaturen hålls nere i så kallade koncentrationsyrken, yrken där konsekvenserna kan bli väldigt stora om man inte är pigg och skärpt.

– Flygledare är ett exempel. Där kan det inte vara så varmt att man riskerar att tappa koncentrationen. Detsamma gäller operationsarbete, säger Gunnar Åhlander.

Samtidigt tycker han att alla svenska arbetsplatser borde bli bättre på att förbereda sig på värmeböljor. Och det kan handla om relativt enkla saker. Som att man köper in bordsfläktar i god tid och inte i panik börjar leta runt i affärerna i juli.

Att kunna skärma av solljus på ett bra sätt är också viktigt. Även sådant bör man ha gått igenom i god tid innan sommaren.

– Det bör ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Gunnar Åhlander.

Utöver att det varit många samtal om värme till Arbetsmiljöverkets svarstjänst har även de värmerelaterade så kallade 6:6 a-anmälningarna från skyddsombud varit något fler än normalt under sommaren. De har gjorts från arbetsplatser där man inte kunnat hålla temperaturen nere. Anmälningarna har bland annat kommit från butiker och gruppboenden.

//OSCAR MAGNUSSON

FAKTA/Föreskrifter som rör hetta

Hur varmt det får vara på en arbetsplats behandlas i föreskriftens ”Arbetsplatsens utformning” (AFS 2009:2). Föreskriften innehåller inga temperaturangivelser utan säger enbart att ”lokaler som innehåller arbetsplatser ska ha ett lämpligt termiskt klimat”. Gällande arbetsplatser utomhus ska de ”så långt det är möjligt vara utformade så att de skyddar arbetande mot väder och vind.”

Det finns också en föreskrift (AFS 1997:2) som gäller yrkesgrupper som ständigt arbetar i höga temperaturer. Det kan exempelvis handla om gjuterier, glasbruk och stålverk. Föreskriften säger bland annat att arbetet ska planeras så att påfrestningen från värmen blir så låg som möjligt och att det vid behov ska finnas fri tillgång till dryck.