Stort mörkertal för dödsfall i arbetsrelaterad sjukdom

Staplarna visar Arbetsmiljöverkets uppgifter om anmälan av dödsfall som misstänks bero på arbetssjukdom. FOTO: Colourbox

ARBETSSJUKDOM De senaste sex åren har 150 personer dött av arbetsrelaterade sjukdomar. Det visar Arbetsmiljöverkets statistik. Samtidigt visar forskning att siffran för bara stressrelaterade dödsfall under ett år är drygt 700 personer.

Förra året stack ut. Då anmäldes 52 arbetsrelaterade dödsfall i arbetssjukdom. Närmare hälften berodde enligt anmälningarna på corona-viruset. Det visar Sveriges officiella arbetsskadestatistik som Arbetsmiljöverket ansvarar för. Anmälningarna under 2021 är betydligt fler än de 33 året före och de 13 året dessförinnan.

ꟷ Jag skulle inte våga säga något om verkligheten utifrån den här statistiken. Det här är snarare en bild av ersättningsfrågorna för arbetsskador, säger Bengt Järvholm, senior professor i folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Bengt Järvholm.

Enligt en kunskapssammanställning från 2019, beställd av Arbetsmiljöverket, är de verkliga antalet dödsfall i arbetsrelaterad sjukdom betydligt högre. Enbart arbetsrelaterad stress beräknas göra att 770 personer avlider varje år. En siffra som forskarna dessutom befarar kommer att öka, enligt Bengt Järvholm, en av forskarna bakom kunskapssammanställningen.

På Arbetsmiljöverkets statistikavdelning är man väl medveten om statistikens brister.

ꟷ Vi har ingen bra information om dödsfall i arbetsrelaterad sjukdom. Vi har inget sätt att samla in det här, säger Kjell Blom på enheten för statistik och analys.

Ulrika Scholander.

Ulrika Scholander, chef på inspektionsenheten, håller med om att myndighetens siffror är låga men är inte orolig. Hon förklarar att myndigheten förvisso använder sin statistik för att veta var problemen är störst och var riktade inspektioner bör göras, men att verket har andra källor över arbetsskadeanmälningar.

Regeringen har en nollvision även för dödsfall i arbetsrelaterade sjukdomar. Hur ska det följas upp?

ꟷ Det är en bra fråga, men jag är inte rätt person att svara på den, säger Ulrika Scholander.

// KARIN NILSSON