Stora neddragningar på Arbetsförmedlingen

Anslagen till arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska skäras ner med 2,7 miljarder föreslår Arbetsmarknadsutskottet. Däremot slipper Arbetsmiljöverket besparingskrav.

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader skärs ner med 10 procent, eller 892 miljoner kronor. Anslagen till arbetsmarknadspolitiska program och insatser dras ner med 20 procent – 2,7 miljarder kronor.

Det föreslår nu Arbetsmarknadsutskottet, som i stora drag anslutit sig till Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag. Allt talar för att utskottet förslag röstas igenom i Riksdagen.

Besparingarna innebär bl a att de s k moderna beredskapsjobben avskaffas helt, och att extratjänsterna begränsas till långtidsarbetslösa. Det ska utredas huruvida subventionsgraden och ersättningsnivåerna för dem med extratjänster ska sänkas.

Den nyinrättade Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak), föreslås bli kvar, men med oförändrade anslag. Tidigare aviserade förstärkningar av myndigheten fryser därmed inne. Likaledes nystartade Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation ska dock avvecklas helt.

Arbetsmiljöverket slipper de nerdragningar på 25 miljoner kronor som M och KD föreslagit, sedan SD röstat emot.

//JONAS FOGELQVIST