Stockholm får böta om inte lärarnas börda minskar

Stockholm får böta om inte lärares arbetsbörda minskarLärarnas arbetsbelastning är för stor, enligt Arbetsmiljöverket. Stockholms stad riskerar miljonbelopp i böter om man inte gör något åt problemen.

Stockholms stads utbildningsförvaltning anmäldes i höstas till Arbetsmiljöverket av företrädare för Lärarnas Riksförbund. Förbundet menade att lärarna fick ägna för mycket tid åt att andra uppgifter än att förbereda lektioner och bedöma elevers arbete. Med risken att upptas av andra arbetsuppgifter sjunker kvalitén i undervisningen samtidigt som stressen ökar.

Arbetsmiljöverket kräver nu i ett föreläggande att Stockholms stad senast den 31 augusti 2013 ha vidtagit åtgärder för att minska lärarnas administrativa börda. Arbetsgivaren ska bland annat redovisa vilka uppgifter som ska ingå inom ramen för lärarnas reglerade arbetstid. Stockholms stad får kritik från Arbetsmiljöverket för att man inför nya administrativa uppgifter för lärarna, även sådana som inte anges i skollagen.

Beslutet gäller enbart Stockholm, men kan få konsekvenser även för andra delar av landet.

– Att lärares arbetsbelastning är hög tror jag gäller generellt för hela landet, säger Fredrika Brickman, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i Stockholm, till Skolvärlden.se.

Du&jobbet avslöjade nyligen att lärarna är den yrkesgrupp vars arbetsbelastning ökat mest de senaste fem åren.

Regeringen har också tillsatt en utredning som ska se över lärarnas administrativa uppgifter.