Stark arbetsmarknad fram till år 2020

handslag

Det blir fler sysselsatta de närmaste åren. Ändå ökar arbetslösheten. Det spår Arbetsförmedlingen i en ny rapport.

Arbetsförmedlingen räknar med att sysselsättningen stiger med 85 000 personer i år och med 65 000 personer nästa år. Jobben blir fler i samtliga län. En viss avmattning väntas år 2020, men sysselsättningsökningen beräknas ändå landa på 46 000 personer.

Samtidigt beräknas arbetslösheten öka, från 6,4 procent till 6,7 procent år 2020. Orsaken är att arbetskraften hela tiden fylls på, inte minst med nyanlända flyktingar med låg utbildning.

Prognosen bygger på intervjuer med 13 000 arbetsgivare. Både privata och offentliga arbetsgivare planerar för nyanställningar, men bristen på utbildad arbetskraft utgör en broms.

Framtidstron bland de privata företagarna har dock dämpats något, vilket enligt Arbetsförmedlingen beror på att Sverige är inne i en konjunkturtopp, och att tillväxten kommer att bli gradvis långsammare.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg efterlyser i ett uttalande fortsatt fokus på utbildningssystemen. Dels för att arbetsgivarna ska få lättare att rekrytera utbildad personal, dels för att färre arbetssökande ska fastna i långtidsarbetslöshet.

//JONAS FOGELQVIST