Skiftjobb sänker hjärnans förmåga

Skiftjobb påverkar hjärnans förmåga

Skiftjobb påverkar hjärnans förmåga att lösa olika tester. Det tar fem år av vanligt dagjobb innan hjärnan återhämtar sig, enligt en ny studie.

Det är forskare vid Uppsala universitet och Malmö högskola som undersökt om det finns ett samband mellan skiftarbete och prestation. Omkring 7 000 personer som deltar i en forskningsstudie har fått göra ett test, kallat Trial Making Test, som möter kognitiv förmåga. Det består av två delar: i den första ska deltagarna märka cirklar i rätt sifferordning, från 1-25, i del två gör man samma sak, men lägger till bokstäver: alltså 1a, 2b osv. Tiden det tar att slutföra dessa tester har visat sig öka när man blir äldre.

Resultatet är att personer som arbetade skift presterade sämre än de som inte hade skiftjobb. Den sämre förmågan fanns bara hos nuvarande skiftarbetare och personer som arbetat skift under de senaste fem åren. Det var ingen skillnad mellan personer med vanliga arbetstider och de som hade slutat arbeta skift för fem år sedan.

– Det skulle kunna tyda på att det kan ta minst fem år för tidigare skiftarbetare att återhämta de hjärnfunktioner som är relevanta för utförandet av detta test, kommenterar Christian Benedict, docent vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Han menar att skiftarbetare bör vara uppmärksam på andra livsstilsfaktorer.

– Att röra sig ordentligt, äta hälsosamt, låta bli att röka och inte dricka för mycket alkohol. Då åldras hjärnan inte lika snabbt, säger han till TT.

Studien har publicerats i tidskriften Neurobiology of Aging.