Sjukskrivna hjälptes inte av tidiga insatser

Sjukskrivna hjälptes inte av tidiga insatser - tvärtomTidiga insatser vid sjukskrivning verkar inte alls korta sjukperioden. I själva verket är det tvärtom.

Det framgår av en ny rapport från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).

Analysen bygger på ett experiment med 13 500 sjukskrivna personer. Hälften lottades till att få hjälp av Försäkringskassan senast sex veckor efter sjukskrivningen. Försäkringskassan kartlade och bedömde deras behov av rehabilitering. Den andra halvan fick hjälp senare.

Rapporten visar att bland dem som fick hjälp tidigt förlängdes sjukskrivningstiden och risken för att ha sjuk- och aktivitetsersättning ökade med 20 procent. Alltså tvärtemot vad som brukar sägas. Effekten var störst bland de arbetslösa. Ett halvår efter kartläggningen hade de arbetslösa dubbelt så hög sannolikhet att ha fått sjuk- och aktivitetsersättning.

Resultatet förvånar också rapportförfattarna.

– Vi vet inte direkt vad det beror på, kanske låser insatserna in vissa sjukskrivna och ger dem en identitet som sjuka?, säger Pathric Hägglund, en av författarna.