Så växlar kontorsmodet

Så växlar kontorsmodet

Kontorens utseende har ändrats under hundra år – från storrum till enskilt rum och åter till öppna lösningar. Eget rum kommer tillbaka, plus mer av arbete utomhus, tror kontorsforskaren Susanna Toivanen.

Hur kontor bör se ut för att människor som jobbar i dem ska må bra är ett ämne för Susanna Toivanens forskning. Hon har även tittat på kontorstrender över tid och är knuten till CHESS, Centre for Health Equity Studies vid Stockholms universitet.

Hur såg det ut på ett kontor i början på förra seklet?

– Då skulle man ha sett framför allt kvinnor sitta i långa rader längs träbänkar och på trästolar i ett sk storrum, som man kallade det då. Kontorsarbete var ett av de yrken utanför hemmet som ansågs respektabelt för kvinnor. De övervakades ofta av en man som satt på en upphöjd stol, ungefär som en tennisdomare.

(Bilden är från räkenskapskontoret på ASEA i Västerås, kring 1920. Källa: TAM-Arkiv).

Läs mer i Du&jobbet nr 1/16.

Till artikelarkivet för dig som redan är prenumerant.