Så påverkas arbetslivet av januariavtalet

Höjt RUT-avdrag, etableringsjobb och stora förändringar för Arbetsförmedlingen. Den sk januariuppgörelsen påverkar delar av arbetsmarknaden i grunden.

I mitten av januari fick vi till slut en ny regering efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. En hel del av de 73 punkterna i överenskommelsen rör arbetsliv och arbetsmarknad – så vad kan vi vänta oss av den kommande mandatperioden?

En av de största förändringarna gäller Arbetsförmedlingens roll. Myndigheten ska ”reformeras i grunden” och istället för att förmedla jobb blir fokus att kontrollera arbetssökande och de fristående aktörer som ska sköta jobbmatchningen. Dessutom ska myndigheten göra arbetsmarknadspolitiska bedömningar, analyser och föra statistik, heter det.

För att minska tiden det tar att komma ut på arbetsmarknaden införs sk etableringsjobb, som bl a innebär lägre löner för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Etableringsjobben ska även kunna användas av företag utan kollektivavtal och av bemanningsföretag. Också när det gäller nystartsjobben ska kravet på kollektivavtal eller kollektivavtalsenliga avtal slopas, ett krav som infördes 2016.

Det blir också vissa förändringar för hushållsnära tjänster. Taket för RUT-avdraget tredubblas och avdraget breddas till att även gälla tvätt-, flytt-, hämtnings- och trygghetstjänster. Själva utvidgningen ska dock utredas och träda i kraft först 2021.

Ytterligare en punkt handlar om a-kassan. Fler ska kunna få ersättning, men den ska också trappas ner och fasas ut i takt med arbetslöshetens längd.

Det är dock svårt att veta exakt vad som kommer att hända med flera av punkterna i överenskommelsen. Det gäller bland annat turordningsreglerna, där det ska införas utökade undantag. Samtidigt har Vänsterpartiet hotat att fälla regeringen om det görs för stora ändringar i arbetsrätten.

Fram till att den nytillträdda regeringen lämnar en ändringsbudget senare i vår är det Moderaterna och Kristdemokraternas budget, som riksdagen röstat igenom som gäller. Bl a föreslogs då att nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MynAK, ska bli kvar, men med oförändrade anslag. Tidigare aviserade förstärkningar fryser därmed inne.

//ZANDRA ZERNELL