Rekordstora löneklyftor mellan arbetare och chefer

Skillnaden mellan makthavarnas och industriarbetarnas inkomster har nästan fördubblats sedan 1950.

Män med maktposition tjänar mest,. FOTO: Colourbox.

Höga chefer tjänar i genomsnitt 19,9 gånger mer än industriarbetare. Inom det privata näringslivet är skillnaderna ännu större. 2019 tjänade en topp-vd 60 gånger mer än en industriarbetare, 80 gånger mer än en städare och 67 gånger mer än en undersköterska.

Det framgår av LO:s årliga rapport Makteliten. Där jämförs vanliga arbetstagares löner med vad 200 personer på maktpositioner tjänar. Det handlar bland annat om vd:ar på de största bolagen, mediechefer, politiker och företrädare för arbetsmarknadens parter. När det gäller makthavarna räknar rapporten in både lön och inkomst av kapital.

LO jämför främst med industriarbetare. Det beror på att lönestatistiken för dessa sträcker sig längst tillbaka i tiden.

LO började göra den här analysen 1950. Då tjänade de höga cheferna i snitt 11,1 gånger mer än industriarbetarna. Sedan dess har alltså inkomstklyftorna nästan fördubblats. 2018 och 2019 års uppmätta skillnader är de största hittills.

Medan toppcheferna i det privata näringslivet har dragit ifrån, är skillnaderna mer stabila när politiker och andra förtroendevalda jämförs med industriarbetare. Denna grupp tjänar 3,9 gånger mer.

Undersökningen visar även att 65 procent av positionerna i den så kallade makteliten innehas av män. De kvinnliga makthavarnas inkomster var endast 28 procent av männens, vilket främst beror på att ytterst få kvinnor var topp-vd:ar i det privata näringslivet.

//JONAS FOGELQVIST