Ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud föreslås

Utredningen föreslår att de regionala skyddsombuden även bör få tillträde till arbetsplatser där facket inte har medlemmar. FOTO: Adobe Stock

FÖRSLAG De regionala skyddsombuden bör få möjlighet att besöka arbetsplatser där facket har kollektivavtal men inte medlemmar. Det föreslås i en ny statlig utredning.

Ett ökat antal arbetstagare riskerar att sakna företrädare i arbetsmiljöfrågor. Det konstateras i utredningen ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet”. Förklaringar som utredaren lyfter är att färre är fackligt anslutna, att antalet lokala skyddsombud minskar och att fler är tillfälligt anställda.

De regionala skyddsombudens arbete är enligt utredningen ett effektivt sätt att skapa bättre arbetsmiljö. Särskilt på mindre arbetsplatser där skyddskommitté saknas, har de regionala skyddsombuden en viktig roll.

Utredningen föreslår nu att de regionala skyddsombuden även bör få tillträde till arbetsplatser där facket inte har medlemmar. Däremot ska arbetsplatsen ha kollektivavtal. Uppdraget som regionalt skyddsombud är fackligt och om facklig anknytning till arbetsstället helt saknas befarar utredaren att de regionala skyddsombudens legitimitet skulle ifrågasättas. En förutsättning för tillträdesrätten är också att det inte finns en skyddskommitté på arbetsplatsen.

Utredaren konstaterar att ett utökat tillträde också kommer att kosta mer och föreslår att de statliga medlen till de regionala skyddsombuden ökar.

Våren 2020 la regeringen fram ett förslag att ge de regionala skyddsombuden tillträde till arbetsplatser där facket har kollektivavtal men inte medlemmar. Riksdagen röstade då ned regeringens förslag och i stället tillsattes utredningen för att utvärdera de regionala skyddsombudens roll.

//ELSA FRIZELL