Nya satsningar mot arbetslivskriminalitet

Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket föreslås få ökade medel. FOTO: Peter Kroon

Regeringen föreslår ytterligare anslag till Arbetsmiljöverket och Arbetsförmedlingen. Arbetslivskriminaliteten ska motverkas.

Fusk och kriminalitet i arbetslivet ska pressas tillbaka. Det är motivet till tre satsningar som regeringen nu föreslår i budgetpropositionen.

Arbetsmiljöverket får ökade medel för att kunna genomföra fler inspektioner av arbetsplatser. Detta krävs enligt regeringen för att förbättra arbetsmiljön och upprätthålla rättvisa konkurrensförhållanden. Anslaget föreslås höjas med 25 miljoner 2022, 50 miljoner 2023 och 75 miljoner från och med 2023.

Dessutom ökas Arbetsmiljöverkets anslag med ytterligare 10 miljoner per år, för att stärka det gemensamma myndighetssamarbetet mot arbetslivskriminalitet. Den tillsyn som Arbetsmiljöverket bedriver i samarbete med bland annat Polisen, Tullen och Migrationsverket tillförs alltså ytterligare resurser.

Slutligen får Arbetsförmedlingen 45 miljoner kronor extra under perioden 2022–2024. Pengarna ska användas i arbetet för att förhindra och förebygga att oseriösa aktörer tjänar pengar på offentligt finansierad verksamhet. Det handlar inte minst om att motverka fusk när fristående aktörer utför arbetsmarknadspolitiska insatser.

//JONAS FOGELQVIST