Normer bromsar kvinnors arbetande

Kvinnor i världen lönearbetar i betydligt lägre grad än män, enligt en ny studie från ILO. Kvinnors arbetskraftsdeltagande globalt ligger på 48,6 procent mot 74 procent för män.

Kvinnor är även oftare arbetslösa än män. Sammantaget innebär detta att det går cirka sex arbetande kvinnor på tio arbetande män. Skillnaderna mellan könen är minst i utvecklade länder.

Allra lägst är kvinnors arbetskraftsdeltagande i arabstaterna: 18,9 procent mot 77,2 för män och i norra Afrika: 21,9 procent mot 71.9 för män. ILO-rapporter har visat att kvinnorna föredrar avlönat arbete, men socioekonomiska faktorer och sociala normer hindrar dem.

Över 42 procent av samtliga arbetande finns i någon typ av egen verksamhet eller bidrar i familjens verksamhet, i den så kallade informella ekonomin. De är ofta fattiga och står utanför sociala trygghetssystem. Arbete är ingen garanti för tillräckliga inkomster, var fjärde arbetande i utvecklingsländer bedöms leva under fattigdomsgränsen.

Kvinnor tjänar mindre än män, de ligger i snitt cirka 20 procent lägre, bland annat beroende på att de oftare befinner sig i låglönesektorer. Frånvaro av kollektivavtal och minimilöner inverkar också.

Fyra gånger så många män är företagare som kvinnor.

ILO-rapporten påtalar några områden där förbättringar skett de senaste åren: ökat stöd till familjer, reglering av informella sektorer såsom kvinnodominerat hushållsarbete och insatser mot könsdiskriminering.

Att överbrygga klyftorna mellan mäns och kvinnors villkor förblir en topprioritering om vi ska nå jämställdhet till 2030, enligt ILO:s forskningsansvarige Damian Grimshaw.

I Sverige var arbetskraftsdeltagandet i åldern 20-64 år 88,3 procent för män och 83,3 procent för kvinnor 2016, bland de lägsta skillnaderna i världen.

//EVA BERLIN

Källa: World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2018 – Global snapshot