Nio av tio har jobb med ojämn könsfördelning

Nio av tio har jobb med ojämn könsfördelning
Det könsuppdelade arbetslivet består. Bara ett fåtal yrken har jämn könsfördelning, enligt nya uppgifter som Du&jobbet kan redovisa i det nya numret.

Kvinnor jobbar mest med andra kvinnor, män med andra män. Av de 30 största yrkena i Sverige är det bara tre som har en jämn könsfördelning (40–60 procent av vardera könet). Det är läkare, kockar/kokerskor samt universitets-/högskolelärare.

Ett annat mått på den tudelade arbetsmarknaden är att bara 13 procent av samtliga sysselsatta kvinnor och 12 procent av männen har ett yrke med ungefär lika många kvinnor och män. Det framgår av uppgifter från SCB, om yrkesstrukturen i Sverige 2010 (de senaste siffrorna).

Vissa yrken är extremt kvinno- respektive mansdominerade, t ex barnmorskor och tandsköterskor, där bara några tiondels procent är män. Exempel på ett extremt mansyrke är golvläggare, där drygt 99 procent är män.

•Läs mer i Du&jobbet nr 10!

Anställda 16-64 år efter yrke och kön. (Minst 5 000 anställda i resp yrke).

YrkeAntalAndel kvinnor (i procent)
Barnmorskorkvinnor 5673

män 19

totalt 5692

99,7
TandsköterskorKvinnor 10 750

Män 48

Totalt 10 798

99,6
barnsjuksköterskorkvinnor 6181

män 114

totalt 6295

98
kontors, läkarsekkvinnor 27796

män 891

totalt 28687

97
Distriktssköterskorkvinnor 8159

män 227

totalt 8386

97
Arbetsterapeuterkvinnor 7614

män 391

totalt 8005

95
sjuksk, medicin/kirukvinnor 4855

män 312

totalt 5167

94
förskollär, fritidspedkvinnor 77480

män 6415

totalt 83895

92
geriatriksjukskkvinnor 9579

män 810

totalt 10389

92
övriga sjuksköterskorkvinnor 41233

män 4160

totalt 45393

91
biomedicinanalytikerkvinnor 8657

män 931

totalt 9588

90
bokför, redovissasskvinnor 47820

män 5254

totalt 53074

90
barnskötare m.fl.kvinnor 79375

män 11224

totalt 90599

88
skol- utbildningskonskvinnor 6062

män 827

totalt 6889

88
frisörer, hudterapekvinnor 7874

män 1370

totalt 9244

85
chefer,vård o omsorgkvinnor 11249

män 2171

totalt 13420

84
socialsek, kuratorerkvinnor 22255

män 4140

totalt 26395

84
receptionister m.fl.kvinnor 20701

män 4238

totalt 24939

83
socialförsäkringstjmkvinnor 13003

män 2867

totalt 15870

82
vårdbitr, person asskvinnor 124552

män 27252

totalt 151804

82
övr vård, omsorgsperkvinnor 5637

män 1212

totalt 6849

82
speciallärarekvinnor 5858

män 1354

totalt 7212

81
adm assistenterkvinnor 35476

män 9138

totalt 44614

80
rese- o turistbyråtjmkvinnor 5100

män 1264

totalt 6364

80
bibliotekarier m.fl.kvinnor 4516

män 1155

totalt 5671

80
butikskass biljettförsjkvinnor 14022

män 3434

totalt 17456

80
redovisningsekonomerkvinnor 17561

män 4758

totalt 22319

79
sjukgymnaster m.fl.kvinnor 7856

män 2098

totalt 9954

79
hotell- o kontorsstädkvinnor 53549

män 14788

totalt 68337

78
grundskollärarekvinnor 61280

män 16784

totalt 78064

78
övrig kontorspersonalkvinnor 65339

män 20623

totalt 85962

76
skötare och vårdarekvinnor 49319

män 16653

totalt 65972

75
personaltjm, yrkesvägkvinnor 15068

män 5131

totalt 20199

75
telefonisterkvinnor 9093

män 3304

totalt 12397

73
köks- o restbitrkvinnor 43814

män 16608

totalt 60422

73
psykologer m.fl.kvinnor 5298

män 2054

totalt 7352

72
akutsjuksköters m.fl.kvinnor 6586

män 2539

totalt 9125

72
behandlingsass m.fl.kvinnor 12100

män 5807

totalt 17907

68
försäljare, dagligvarkvinnor 46658

män 21470

totalt 68128

68
övriga juristermän 1703

kvinnor 3376

totalt 5079

66
platsförm,arbetsväglkvinnor 6830

män 3668

totalt 10498

65
chefer, off förvaltnkvinnor 3421

män 1855

totalt 5276

65
verksamhetschef,utbkvinnor 5431

män 3001

totalt 8432

64
banktjm,kreditrådgkvinnor 18234

män 10715

totalt 28949

63
försäljare, fackhandelkvinnor 64769

män 40218

totalt 104987

62
hovm,servitör,bartenkvinnor 11745

män 7523

totalt 19268

61
admin, off förvaltnkvinnor 27988

män 17699

totalt 45687

61
fritidsledare m.fl.kvinnor 8851

män 5566

totalt 14417

61
övriga pedagogerkvinnor 8439

män 5813

totalt 14252

59
revisorer m.fl.kvinnor 14910

män 10714

totalt 25624

58
tandläkarekvinnor 3374

män 2430

totalt 5804

58
gymnasielär, allm ämnkvinnor 16206

män 11624

totalt 27830

58
lärare, estet o praktikvinnor 10298

män 7884

totalt 18182

57
journalist, förf, informKvinnor 14556

män 10848

totalt 25404

57
föret-, förvalt, orgjurkvinnor 4160

män 3268

totalt 7428

56
kockar och kokerskorkvinnor 18617

män 15621

totalt 34238

54
laboratorieingenjörerkvinnor 4496

män 3822

totalt 8318

54
Admin i intresserorg.kvinnor 3662

män 3437

totalt 7099

52
tecknare, ill, dekoratkvinnor 3638

män 3299

totalt 6937

52
arkitekt o stadsplanerarkvinnor 3426

män 3279

totalt 6705

51
marknadsförare m.flkvinnor 10130

män 10012

totalt 20142

50
bensinstatförest m.fl.kvinnor 3578

män 3547

totalt 7125

50
demonstr, uthyrarekvinnor 5700

män 5758

totalt 11458

50
läkarekvinnor 16853

män 17827

totalt 34680

49
försäkringsreprkvinnor 5735

män 5956

totalt 11691

49
husdjursuppföd m flkvinnor 3061

män 3235

totalt 6296

49
verksamhetsch off förvkvinnor 4077

män 4502

totalt 8579

48
andra lärare,instruktörkvinnor 2813

män 3212

totalt 6025

47
övriga företagsekonkvinnor 11855

män 13169

totalt 25024

47
formgivarekvinnor 2923

män 3246

totalt 6169

47
ekonomi o adm.chefkvinnor 6396

män 7483

totalt 13879

46
universitets-o högskolkvinnor 15175

män 18003

totalt 33178

46
gymnasielär,yrkesämnkvinnor 4698

män 6439

totalt 11137

42
övriga agenter m.fl.kvinnor 2310

män 3355

totalt 5665

41
maskop, kött- o fiskberkvinnor 2430

män 3842

totalt 6272

39
övr säljare, inköpare,kvinnor 8325

män 13086

totalt 21411

39
brevbärare m.fl.kvinnor 8147

män 12758

totalt 20905

39
driftchef,handel m.flkvinnor 5484

män 8415

totalt 13899

39
öv drift,verksamhchkvinnor 6166

män 10055

totalt 16221

38
kriminalvårdarekvinnor 2901

män 4737

totalt 7638

38
övriga servicearbetarekvinnor 11326

män 18249

totalt 29575

38
organisationsutvecklkvinnor 3975

män 6841

totalt 10816

37
inköparekvinnor 5276

män 8976

totalt 14252

37
fastighetsmäkl-,förvaltkvinnor 3600

män 6674

totalt 10274

35
handpaketerar,fabrarbkvinnor 9552

män 18150

totalt 27702

34
transportassistenterkvinnor 2329

män 4769

totalt 7098

33
montörer, el- och telekvinnor 3971

män 7966

totalt 11937

33
övriga dataspeckvinnor 6104

män 14335

totalt 20439

30
chef,småföret,resta m.flkvinnor 7670

män 17909

totalt 25579

30
chefer övr mindre företkvinnor 3071

män 7137

totalt 10208

30
idrottsträn, idrutövarekvinnor 1578

män 3818

totalt 5396

29
övriga civilingkvinnor 4094

män 10167

totalt 14261

29
väktare, ordningsvaktkvinnor 4818

män 11925

totalt 16743

29
företagssäljarekvinnor 24509

män 61164

totalt 85673

29
poliserkvinnor 4925

män 12429

totalt 17354

28
bagare, konditorerkvinnor 1473

män 4055

totalt 5528

27
övr chefer, specområdkvinnor 5171

män 13953

totalt 19124

27
montör, metall, plastkvinnor 4376

män 12976

totalt 17352

25
Övr maskinop o montkvinnor 7610

män 22435

totalt 30045

25
maskinop, plastindkvinnor 2280

män 6677

totalt 8957

25
vaktmästare m.fl.kvinnor 1888

män 6425

totalt 8313

23
Chefer i fastbolag mflkvinnor 2875

män 10006

totalt 12881

22
civiling,bygg o anlkvinnor 2377

män 8630

totalt 11007

22
försäljn-marknchefkvinnor 3206

män 11708

totalt 14914

21
datateknikerkvinnor 8703

män 32213

totalt 40916

21
trädgårdsanlägg m.flkvinnor 2631

män 9869

totalt 12500

21
säkerhetsinspektörerkvinnor 1110

män 4332

totalt 5442

20
systemerare,programkvinnor 14781

män 57435

totalt 72216

20
lagerassistenter m.fl.kvinnor 11228

män 44859

totalt 56087

20
övr ing och teknikerkvinnor 5077

män 22172

totalt 27249

19
processop, papperskvinnor 1350

män 6255

totalt 7605

18
inköps- o distrcheferkvinnor 986

män 4663

totalt 5649

17
civilling, el o telekvinnor 2906

män 14927

totalt 17833

16
civiling, maskinkvinnor 2537

män 14704

totalt 17241

15
processsop, kem basindkvinnor 942

män 5164

totalt 6106

15
ugnsoperatörer m.fl.kvinnor 973

män 6128

totalt 7101

15
buss- o spårvagnsförkvinnor 3383

män 19406

totalt 22789

15
maskinop, trävaruindkvinnor 1572

män 9500

totalt 11072

14
maskinop, tryckerikvinnor 799

män 5033

totalt 5832

14
fordonsmontörer m.fl.kvinnor 1835

män 11719

totalt 13554

14
vd, verkschefer m.fl.kvinnor 2666

män 18511

totalt 21177

13
driftchef, el, värme m mkvinnor 1119

män 7662

totalt 8781

13
Byggnadsing, byggteknkvinnor 2944

män 19726

totalt 22670

13
godshant,expressbudkvinnor 1574

män 12084

totalt 13658

12
ing o tekn, el o telekvinnor 2024

män 14458

totalt 16482

12
bil- och taxiförarekvinnor 1958

män 16516

totalt 18474

11
verktygsmaskinopkvinnor 4270

män 35236

totalt 39506

11
fastighetsskötarekvinnor 3961

män 33300

totalt 37261

11
maskining,maskintekkvinnor 3017

män 23567

totalt 26584

11
elingenj, elteknikerkvinnor 1154

män 9871

totalt 11025

10
truckförarekvinnor 935

män 9485

totalt 10420

9
driftmaskinister m.fl.kvinnor 860

män 8465

totalt 9325

9
chef,mindre för elf mmkvinnor 537

män 6003

totalt 6540

8
renhålln- återvinnarbkvinnor 758

män 8218

totalt 8976

8
sågverksoperatörerkvinnor 446

män 5706

totalt 6152

7
militärerkvinnor 595

män 10312

totalt 10907

5
övriga byggnadsarbkvinnor 887

män 16243

totalt 17130

5
målarekvinnor 628

män 12756

totalt 13384

5
elmontörer o elrepkvinnor 797

män 14168

totalt 14965

5
lastbils- o långtradarfkvinnor 2241

män 53622

totalt 55863

4
tele- o elektronikrep.kvinnor 379

män 9960

totalt 10339

4
chefer,mindre byggförkvinnor 204

män 5558

totalt 5762

4
brandmänkvinnor 140

män 5160

totalt 5300

3
svetsare o gasskärarekvinnor 489

män 15295

totalt 15784

3
anläggningsarbetarekvinnor 327

män 15289

totalt 15616

2
skogsmaskinförkvinnor 110

män 6591

totalt 6701

2
Anläggningsmaskinförkvinnor 259

män 13709

totalt 13968

2
murare m.fl.kvinnor 185

män 9869

totalt 10054

2
maskinmek,maskinrepkvinnor 510

män 20906

totalt 21416

2
VVS-montörer m.fl.kvinnor 145

män 18069

totalt 18214

1
installationselektrikerkvinnor 274

män 25375

totalt 25649

1
betongarbetarekvinnor 96

män 8132

totalt 8228

1
träarb, inrednsnickakvinnor 475

män 44363

totalt 44838

1
tunnplåtslagarekvinnor 101

män 10591

totalt 10692

1
motorfordonsmekkvinnor 379

män 28665

totalt 29044

1
golvläggarekvinnor 22

män 3559

totalt 3581

0,6