Minskat lönegap mellan kvinnor och män

Minskat lönegap mellan män och kvinnorLöneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter minska. Störst är minskningen inom staten. Det visar Medlingsinstitutets nya rapport.

Löneskillnaderna har minskat i alla sektorer mellan 2005 och 2011, visar rapporten Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Kvinnor har 2011 i snitt 85.9 procent av männens lön, vilket innebär att löneskillnader (ovägd skillnad) är 14, 1 procent.

Den främsta förklaringen till löneskillnaden är, enligt rapporten, att män och kvinnor arbetar inom olika yrken som är förknippade med olika lönelägen. Tar man hänsyn till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid, blir löneskillnaden i stället 5,9 procent (vägd skillnad).

– Det totala lönegapet är ett strukturellt problem och måste hanteras som sådant, till exempel genom åtgärder för att komma till rätta med den könsegregerade arbetsmarknaden. Ett annat problem är att utbildning fortfarande lönar sig mindre för kvinnor. Att löneskillnaderna minskar är glädjande men fortfarande finns mycket att göra, säger Anne Charlott Callerstig, genusforskare vid Linköpings universitet.

Ser man till ovägd löneskillnad är den störst inom landstingen (löneskillnad på 26 procent) men ser man till den vägda skillnaden är den störst bland tjänstemän i privat sektor (löneskillnad på 9,2 procent). Anne Charlott Callerstig nämner en SACO-rapport, som nyligen visade att löneskillnaderna ökar inom bank, handel, telekom, verkstadsindustri och finansbranschen.

En anledning som framförts är de rörliga lönedelarna som män ofta har, till exempel bonus och provisioner. Även föräldraledigheten har betydelse liksom det obetalda hushållsarbetet.

I rapporten studeras även löneskillnader i ett åldersperspektiv. Resultatet är att det uppstår löneskillnad mellan kvinnor och män direkt efter examen, där männens lön drar iväg. Kvinnornas löner närmar sig männens i alla åldersgrupper, men snabbast efter 45-års ålder. ”En orsak är att fler kvinnor får ledningsarbete”, enligt rapporten.