Många långtidssjuka efter covid-19

En stor andel av dem som fick covid-19 under första vågen blev sjukskrivna länge. FOTO: Colourbox

Nästan 12 000 personer blev långtidssjukskrivna för covid-19 under den första vågen av pandemin. För många av dem blev det ett långdraget förlopp, visar en ny studie från Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I studien ingår alla som fick sjukpenning från Försäkringskassan på grund av en covid-19-diagnos, från 1 mars till 31 augusti förra året.

Resultatet visar att sjukskrivningen blev långdragen för många av de drabbade. Hälften av de nästan 12 000 personerna var sjukskrivna 35 dagar, nästan 13 procent mer än 12 veckor. För 9 procent pågick sjukskrivningen fortfarande vid en uppföljning efter fyra månader.

Risken att vara sjukskriven ökade med ålder, tidigare sjukskrivning och av att ha varit inlagd på sjukhus för covid-19. Det framgår inte vad den tidigare sjukskrivningen berodde på, men det fanns en koppling mellan lång sjukskrivning för covid-19 och sjukfrånvaro mer än 28 dagar eller vid 6 tillfällen under 2019.

– Att ha vårdats på sjukhus var den starkaste prediktorn, säger Hanna C Persson, medicine doktor och överfysioterapeut på Sahlgrenska.

De som var sjukskrivna kortare tid än 14 dagar och som enbart fått sjuklön från arbetsgivaren ingick inte i studien.

Men det fanns också de som behövt sjukpenning men som kom jämförelsevis snabbt tillbaka i arbete, påpekar Hanna C Persson

– Det fanns en stor grupp av de med sjukpenning som var tillbaka på jobbet efter en och en halv månad.

Hanna C Persson forskar om långa sjukskrivningar efter covid-19. Foto: Josefin Bergenholtz

Studien bygger på data från Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån.

– I Sverige finns goda möjligheter att göra den här typen av analyser. Möjligheten att använda data från olika register bidrar till att snabbare få en bred bild av konsekvenserna av covid, säger Hanna C Persson.

Nu behövs det fler studier av hur långstidscovid påverkar sjukskrivningarna, säger hon.

– Vår studie gäller den första vågen, då mycket fortfarande var oklart. Det fanns till exempel inte någon nationell standard för när människor skulle sjukskrivas för covid och även vården fungerade annorlunda i början.

//ANN PATMALNIEKS

Läs studien: Patterns and predictors of sick leave after Covid-19 and long Covid in a national Swedish cohort