Lönsamt att satsa på bättre arbetsmiljö

Kan man argumentera för bättre arbetsmiljö utifrån ekonomiska grunder? Absolut, anser ekonomen Anders Johrén. Lägre kostnader för sjukfrånvaro spelar stor roll.

Varför ska vi skapa bättre arbetsmiljö? För de anställdas hälsa och trivsel, är ett naturligt svar. Men Anders Johrén menar att man lika gärna kan använda sig av ekonomiska argument. Gentemot en ekonomichef som ska ha stenkoll på budgeten är det snarare en fördel att prata ekonomi.

– Ofta, men inte alltid, är det lönsamt med en god arbetsmiljö. De anställda presterar bättre och sjukfrånvaron blir lägre, säger Anders Johrén, ekonom på Nyckeltalsinstitutet, som är specialiserade på personalstatistik.

Anders Johrén.

Att tvärsäkert slå fast att en insats för arbetsmiljön kommer att få viss effekt, exempelvis sänkt sjukfrånvaro, är fel väg att gå, menar han. I stället ska man visa vad som behövs för att tjäna in en föreslagen arbetsmiljöåtgärd. Han ger ett exempel: För en person med en lön på 30 000 kronor i månaden är kostnaden för en dags sjukfrånvaro minst tio procent av månadslönen, det vill säga minst 3 000 kronor per dag, enligt Anders Johrén.

Han räknar då in sådant som produktionsminskning, administration, sjuklön samt lön till en vikarie. För att tjäna in en investering för arbetsmiljön som kostar 100 000 kronor behövs det i så fall att arbetsplatsen minskar sin korttidsjukfrånvaro med 33 dagar.

Anders Johrén menar också att hög korttidssjukfrånvaro på en arbetsplats nästan alltid handlar om dålig arbetsmiljö. Han sätter även siffror på vad en långtidssjukskrivning kan kosta, minst 100 000 för sjukskrivning i sex månader. I den uppskattningen har han bland annat tagit med två veckors sjuklön, semester- och pensionskostnader, rehabilitering och den sjuklön på tio procent av lönen som många arbetsgivare betalar vid längre sjukskrivningar.

Anders Johrén säger dock att detta är en låg skattning och han i summan utgått från att det finns en ersättare som enkelt kan komma in för den sjukskrivne. Om man inte hittar en vikarie kan det bli avsevärt dyrare och handla om miljonbelopp vid längre sjukskrivningar.

– Gäller det en nyckelperson som är svår att ersätta kan stora produktionsstörningar uppstå.

På Nyckeltalsinstitutet samlar man in personalstatistik från mer än 200 olika företag och offentliga arbetsgivare. Anders Johrén anser inte att han är rätt person att slå fast vilka arbetsmiljöåtgärder som är mest verksamma. Men några saker kan han säga utifrån sitt statistiska underlag.

– Vad jag vill trycka på är storleken på personalgruppen. Det finns ett tydligt samband mellan personalgruppens storlek och hur mycket sjukfrånvaro det är på en arbetsplats.

Detta är logiskt, fortsätter han.

– Om jag som chef har ansvar för 45 anställda, då kan jag inte lära känna alla och då hinner jag inte heller se om någon börjar må dåligt.

Annat som påverkar korttidssjukfrånvaron är möjligheten att styra över sin arbetstid och att kunna arbeta hemifrån ibland. Den möjligheten är dock tydligt förknippad med tjänstemannayrken.

//OSCAR MAGNUSSON

DETTA ÄR NYCKELTALSINSTITUTET
Nyckeltalsinstitutet är ett privat företag som gör mätningar över viktiga värden i en organisation eller ett företag, så kallade nyckeltal. Det kan handla om anställningsförhållanden, sjukfrånvaro, personaltäthet och personalstruktur. Man genomför bland annat också seminarier och utbildningar.