Lättare vara barnledig i offentlig sektor

Lättare vara barnledig i offentlig sektor

Arbetsgivare i offentlig sektor har en mer positiv inställning till att anställda är föräldralediga, jämfört med privata arbetsgivare.

Det framgår av en undersökning om arbetsgivares attityder till föräldraledighet, som Sifo gjort på uppdrag av Försäkringskassan.

Enligt enkäten ser 54 procent av arbetsgivarna inom den offentliga sektorn det som främst positivt att anställda är föräldralediga. Bland privata företag är det 43 procent.

Offentlig sektor anser sig i nio av tio fall ha en mycket tillåtande kultur för män och kvinnor att ta ut lika mycket föräldraledighet. Det ska jämföras med sju av tio privata arbetsgivare.

Det är lika många arbetsplatser, nio av tio, i både privat och offentlig sektor som anser att kvinnors och mäns ansökningar om föräldraledighet bedöms på samma sätt.

  • När det gäller planer och policy för jämställdhet är det 17 procent av de privata företagen som saknar sådana. I offentlig sektor är det bara 1 procent. Det är främst mindre företag, 20-49 anställda, som saknar både plan och policy (27 procent).