Lärare vill mycket men hinner inte

Lärare vill mycket men hinner inte

Lärarna hinner inte med det de ska göra, men samtidigt är de väl motiverade i arbetet. Det framgår av en ny undersökning.

Det är Sveriges Företagshälsor som regelbundet undersöker förhållandena på arbetsplatserna, i den s k Jobbhälsobarometern.

Den nya undersökningen visar att arbetsmiljön i skolan sticker ut. Mer än varannan anställd uppger att de inte får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning. Bland övriga yrkesgrupper är det omkring tre av tio som känner detta. Fler än fyra av tio i skolan säger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. På övriga arbetsmarknaden är det runt två av tio.

Lärare är också de som i störst utsträckning upplevt ett psykiskt obehag att gå till jobbet. Nästan fyra av tio, 39 procent, har känt detta. Ungefär lika många som arbetar inom vård och omsorg känner samma sak. Bland byggnadsarbetare är det bara 21 procent som tyckt det varit obehagligt att gå till jobbet.

En ljuspunkt är att anställda i skolan är den yrkesgrupp som känner sig mest motiverade i arbetet, bara tio procent är omotiverade. Minst engagerade är anställda i transportsektorn, var fjärde är omotiverad. Motivationen bland samtliga på arbetsmarknaden har minskat överlag sedan 2009.

Allt färre tycker att deras kompetens tas tillvara på jobbet. Enligt undersökningen är det nästan 20 procent, en miljon anställda, som upplever detta. Det är en fördubbling på två år.

Jobbhälsobarometern bygger på svar från drygt 9 000 personer i åldern 20-65 år som arbetar minst halvtid.

  • Uppgifter som Du&jobbet tidigare presenterar visar att lärarna är den yrkesgrupp där arbetsbelastningen ökat mest de senaste fem åren. Mer än åtta av tio grundskollärare säger att belastningen har ökat.