Lärare har yrket där arbetsbördan ökat mest

Lärare har yrket där arbetsbördan ökat mestMer än åtta av tio grundskollärare säger att arbetsbelastningen har ökat de senaste fem åren. Det gör lärarna till den grupp där belastningen ökat mest.

Nära hälften av dem som haft samma yrke de senaste fem åren tycker att deras arbetsbelastning har ökat. Men det är stora skillnader mellan olika branscher. Det visar uppgifter som SCB tagit fram för Du&jobbet och som redovisas i det nya numret.

Bland de tio med högst belastning är åtta kvinnodominerade yrken i skola, vård och omsorg. Mest utsatta är lärarna.

Av landets grundskollärare säger 84 procent att belastningen ökat, bland förskollärare och fritidspedagoger är det 77 procent och bland gymnasielärare 72 procent. Dessutom ligger chefskategorin drift- och verksamhetschefer över genomsnittet. Här hittar vi bl a rektorer och andra skolledare.

Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande, är inte förvånad över att lärarna har fått en så kraftigt ökad belastning.

– Förklaringen är den massiva våg av många stora reformer i skolan som sköljt över lärarna i kombination med kraftiga nedskärningar, säger hon till Du&jobbet.

• Läs mer i Du&jobbet nr 1.

YrkenProcent
Grundskollärare84
Förskollärare o fritidspedagoger77
Gymnasielärare m.fl.72
Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens64
Sjuksköterskor63
Hälso- och sjukvårdsspecialister58
Sjukgymnaster, tandhygienister58
Vård- och omsorgspersonal56
Chefer för särskilda funktioner54
Drift- och verksamhetschefer50
Städare m.fl.47
Redovisningsekonom, administrativa assistenter m.fl.44
Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl.44
Företagsekonom, marknadsförare,personaltjänstemän43
Säljare, inköpare, mäklare m.fl.43
Lager- och transportassistenter43
Övriga43
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.42
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.40
Ingenjörer och tekniker40
Bokförings- och redovisningsassistenter37
Storhushåll och restaurangpersonal37
Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl.36
Byggnads- och anläggningsarbetare36
Byggnadshantverkare36
Maskin- och motorreparatörer34
Dataspecialister31
Maskinförare31
Fordonsförare28
Montörer27