Långt kvar till jämställda löner


Män tjänar 18 procent mer än kvinnor, visar LO:s nya lönerapport för 2013. Det skiljer dock mindre mellan manliga och kvinnliga arbetare.

År 2012 var medellönen för samtliga kvinnor i landet 26 700 kronor. Motsvarande summa för män var 31 500 kronor. Men lönegapet mellan kvinnor och män är mindre bland arbetare – där skiljer det 14 procent mellan könen, jämfört med 27 procent för tjänstemännen.

Samtidigt visar LO:s lönerapport att lönerna under åren 2010-2012 ökade mer för kvinnor än för män – 7,4 procent mot 6,9 procent. Detta gällde dock bara tjänstemannayrken – bland arbetarna ökade männens löner mer.

– Rapporten avslöjar tydligt vilka löneskillnader som råder på arbetsmarknaden och hur viktigt det är att vi stärker kampen mot den orättvisa fördelningen, både när det gäller klass och kön. Arbetarkvinnor är dubbelt diskriminerade, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också att under de tre senaste åren har arbetarnas löner ökat mer än tjänstemännens. I kronor tjänar dock tjänstemännen fortfarande mer och lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ligger nu på drygt 10 000 kronor.

 

Anneli Tillberg