Läkare har jämnast könsfördelning

Läkare har jämnast könsfördelning

Bara 3 av de 30 vanligaste yrkena har en jämn könsfördelning. Arbetsmiljöverket har tidigare i flera år granskat kvinnors arbetsmiljö, nu är det dags för männens. Hur jämställt är ditt yrke?

Regeringen konstaterar att den svenska arbetsmarknaden är kraftigt könssegregerad: bara 3 av de 30 vanligaste yrkena har en jämn könsfördelning. Det är: läkare, kockar/kokerskor samt universitets- och högskollärare. Se tabell nedan.

Det innebär att män och kvinnor arbetar med olika saker och utsätts för olika risker. Kvinnor dominerar vad gäller anmälda arbetssjukdomar, männen drabbas oftare av arbetsolyckor och dödsfall på jobbet.

Arbetsmiljöverket har under tre år drivit ett projekt om kvinnors arbetsmiljö. Den samlade kunskapen om varför kvinnor skadas och blir sjuka av sina arbeten är därför god, anser regeringen.

Nu får Arbetsmiljöverket i uppgift att studera bilden och betydelsen av manlighet – som att män förväntas vara starka och osårbara – för de arbetsmiljöfaktorer som män utsätts för. Det gäller t ex dödsolyckor på jobbet, som nu ska granskas ur ett genusperspektiv.

I Arbetsmiljöverkets nya genusanalys av arbetsmiljön ingår att ställa samman kunskap och sprida information om vilken betydelse kön har i arbetslivet. Metoder ska tas fram för hur man kan arbeta förebyggande mot olycksfall och dödsolyckor med hjälp av ett genusperspektiv.

 

Sveriges 30 vanligaste yrken. Könsfördelning. (Källa: SCB).

YrkeTotaltKvinnor %Män %
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.175 980937
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.154 7238020
Försäljare, fackhandel104 7346238
Barnskötare m.fl.97 3428515
Företagssäljare96 1782971
Förskollärare och fritidspedagoger89 053928
Övrig kontorspersonal83 5507525
Systemerare och programmerare80 2902080
Grundskollärare79 8237822
Försäljare, dagligvaror74 3966733
Hotell- och kontorsstädare m.fl.71 1227723
Köks- och restaurangbiträden67 6806832
Skötare och vårdare67 0697327
Lastbils- och långtradarförare56 727595
Lagerassistenter m.fl.55 3742179
Administratörer i offentlig förvaltning51 8186436
Administrativa assistenter48 3617822
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.48 019199
Bokförings- och redovisningsassistenter47 4728911
Övriga sjuksköterskor46 6429010
Datatekniker41 5802179
Fastighetsskötare37 7041288
Kockar och kokerskor37 2415248
Läkare36 7825050
Universitets- och högskollärare35 6334555
Verktygsmaskinoperatörer34 6881189
Övriga servicearbetare30 3403961
Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer30 308298
Övriga maskinoperatörer och montörer30 2932476
Socialsekreterare och kuratorer28 5708515