Lagom hastighet minskar förarstress

Lagom hastighet minskar förarstressChaufförer som håller rätt fart på vägarna mår bättre. Det visar hastighetsprojektet Rätt fart, som Trafikverket drivit sedan 2009. I projektet ingår ett 60-tal större åkerier och lastbilscentraler.

Enligt Trafikverket vinner företagen på rätt hastighet inte bara vad gäller chaufförernas arbetsmiljö, utan även det egna varumärket, trafiksäkerhet, miljö och ekonomi. Tidsförlusten som det innebär att hålla hastigheten är marginell i förhållande till vinsterna, enligt Trafikverket.

Projektet går bland annat ut på att vid vissa datum göra hastighetsmätningar på olika vägsträckor runtom i Sverige. Ett av företagen som deltagit i projektet är AkkaFRAKT i Malmö.

– Den enskilt största vinsten har vi gjort på arbetsmiljöområdet. Genom att följa hastighetsbestämmelserna minskar stressen i arbetet och därmed även sjukfrånvaron, säger utvecklingschef Kent Högberg, i ett pressmeddelande.

Den 23 augusti redovisas resultatet av projektet på ett seminarium anordnat av Sveriges åkeriförening, under mässan Elmia Lastbil i Jönköping.