Låg kontroll på jobbet ger risk för självmord

Självmordsbeteende var vanligare bland män i yrken med låga krav och låg kontroll över det egna arbetet, enligt studien. FOTO: Adobe Stock

SUICID Män med låg kontroll över det egna arbetet löper större risk för självmord och självmordsförsök. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Forskare vid Göteborgs universitet har analyserat data från 1 483 310 män födda 1950-1984. Studien visar att självmordsbeteende var vanligare bland män i så kallade passiva yrken med låga krav och låg kontroll över det egna arbetet.

Maria Åberg. Foto: Johan Wingborg

Personer i arbetssituationer med höga krav men låg kontroll hade också en ökad risk för självmord men inte lika stor som i passiva yrken. Arbeten med höga krav och hög kontroll hade däremot lägre risk för självmord.

Psykiatrisk sjukdom under tonåren kunde inte förklara den ökade risken. Däremot hade män med låg stresstolerans i tonåren oftare passiva yrken senare i livet, och män med hög stresstolerans aktiva yrken.

– Det är viktigt med ett engagerande ledarskap på arbetsplatsen och att man känner en delaktighet i hur ens arbete är utformat för att öka känslan av kontroll, säger Maria Åberg , docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

//ELSA FRIZELL

Här finns en text från 1177 som riktar sig till den som har självmordstankar.

Här kan du läsa en tidigare intervju med Maria Åberg.