Låg frånvaro viktig för karriär

Låg frånvaro viktig för karriär

Vill du ha ett viktigt jobb på ett företag är det bra om du kan visa upp en låg sjukfrånvaro. Det tar arbetsgivarna hänsyn till när de anställer nyckelpersoner, enligt en ny studie.

I en ny rapport från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) redovisas hur privata svenska arbetsgivare tillsätter nyckelpersoner. Det är sådana som anses ha en unik kompetens på sin arbetsplats som få andra behärskar. Deras frånvaro kan därför skapa problem, eftersom kostnaderna vid produktionsstörningar blir större om inte fler anställda kan täcka upp för varandra vid sjukdom.

Enligt rapportförfattarna Lena Hensvik och Olof Rosenqvist tar arbetsgivarna hänsyn till de arbetssökandes tidigare sjukskrivningshistorik vid anställningen. Personer med många sjukdagar sållas bort. Sökande med lägre sjukfrånvarorisk anställs i högre utsträckning. Arbetsgivare verkar alltså väga in kostnader vid eventuell frånvaro i beslutet att rekrytera ny personal.

Sjukfrånvaron bland nyanställda nyckelpersoner visar sig sedan ha en tendens att ytterligare sänkas när de börjar sitt arbete. Enligt Olof Rosenqvist kan en förklaring vara att individen känner en ökad press på närvaro.

Studien visar att företagen inte alltid har rätt information om de arbetssökandes tidigare sjukfrånvaro vid anställningstillfället. Det är ju betydligt svårare att bedöma en sökandes risk för frånvaro jämfört med formella meriter. En konsekvens av detta, enligt undersökningen, är att arbetsgivare väljer att inte anställa personer med vissa egenskaper som är förknippade med höga sjuktal. Det kan bli vad som kallas en statistisk diskriminering.

Rapporten bygger på information om privatanställda 1997-2007 och uppgifter om sjukfrånvaro längre än 14 dagar från Försäkringskassan.