Kvinnor blir allt oftare sjuka av sociala faktorer

Kvinnor blir allt oftare sjuka av sociala faktorer

De senaste fem åren har antalet sjukdomar orsakade av stress, hög arbetstakt och andra organisatoriska problem på jobbet ökat med 83 procent bland kvinnor och med 60 procent för män.

Det framgår av Arbetsmiljöverkets uppgifter om anmälda arbetsskador – olyckor och sjukdomar – för 2015. Både arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna har ökat, enligt statistiken.

Antalet arbetssjukdomar ökar för sjätte året i rad, senaste året med 2,6 procent, jämfört med 2014. För andra året i rad har den största ökningen skett till följd av organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön – där kvinnor är särskilt drabbade. 44 procent av anmälningar som gäller kvinnor har dessa orsaker. Det gör det till den vanligaste arbetssjukdomen bland kvinnor.

Problemen är sådana som alltför mycket arbete, för hög arbetstakt och relationer på jobbet – t ex trakasserier och mobbning.

Det är framför allt inom offentlig förvaltning, vård och omsorg, som dessa besvär är vanligast.

– Det är en oroande trend som arbetsgivaren inte lyckats bryta, kommenterar Ann Ponton Klevestedt, chef för Arbetsmiljöverkets enhet för statistik och analys.

Olyckor på jobbet som ledde till sjukfrånvaro har ökat med 6 procent det senaste året. Den vanligaste olyckan bland kvinnor är fall. Bland männen är det att tappa eller slinta med maskin eller verktyg. Unga män, 16-24 år, har den allra största olycksfallsfrekvensen.

Förra året anmäldes totalt cirka 119 300 arbetsskador. 33 200 av dessa var arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro (14 000 kvinnor, 19 200 män). 12 400 arbetssjukdomar (kvinnor 7 600,män 4 800). Övriga var arbetsolyckor utan sjukfrånvaro och s k färdolyckor, på väg till eller från jobbet.

44 olyckor ledde till döden. Alltså knappt en per vecka. Det är något färre än tidigare år. 2014 inträffade 53 dödsolyckor på landets arbetsplatser.

Arbetsmiljöverkets statistik bygger på anmälningar som görs till Försäkringskassan.