Kommunal får stöd för fria arbetskläder

Tre fackförbund inom vårdsektorn ställer sig bakom Kommunals krav på fria arbetskläder. Det sker i ett remissvar till Arbetsmiljöverket.

Kommunalarbetarförbundet har i flera år drivit kravet på att arbetsgivaren ska bekosta arbetskläder för anställda inom bland annat hemtjänsten och på äldre- och LSS-boenden. I nuvarande lagstiftning är arbetsgivaren endast skyldig att stå för arbetskläder när dessa kan klassas som skyddskläder – för att undvika exempelvis skärskador, frätskador, hetta och köld.

Kommunal har haft framgångar i vissa kommuner, som beslutat att betala för personalens arbetskläder, men har misslyckats med att få igenom bindande regler på riksnivå.

Det är i samband med att Arbetsmiljöverket förbereder nya föreskrifter om mikrobiologiska risker som Kommunal nu får stöd från andra fack. I ett gemensamt remissvar skriver Läkarförbundet, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och Kommunal att det bör vara arbetsgivarens skyldighet att stå för arbetskläder till anställda inom vård och omsorg.

Arbetskläder skyddar såväl patienter och omsorgstagare som personal från mikrobiologiska risker som t ex smitta, skriver förbunden. Det finns sedan 2016 lagkrav på att omsorgspersonal därför ska bära arbetskläder. Det är, menar facken, orimligt att de anställda själva ska bekosta nödvändiga arbetsmiljöåtgärder.

//JONAS FOGELQVIST

Du&jobbet har skrivit om debatten kring fria arbetskläder tidigare. Läs mer här