Kampanj för skyddsombuden

Det kostar att inte lyssna på skyddsombuden. Det är budskapet i den kampanj som fackförbundet GS drar igång.

Nyhter_110118

GS vill höja skyddsombudens status och har därför låtit Folksam räkna på vad en arbetsskada kostar samhället.

En bullerskada 181 500 kronor, stress 340 000 kronor, kläm- och skärskador knappt 1, 6 miljoner kronor och i det allra svåraste fallet: ett dödsfall på jobbet 2 088 960 kronor.

Kostnaderna för dödsolyckan är beräknat på en man, 43 år, gift, med två barn, och omfattar omställningspension, barnpension och TGL-försäkring.

GS jämför det med kostnaderna att utbilda ett skyddsombud: 20 000 kronor per år. En billig investering, jämfört med rehabilitering och sjukskrivning, enligt förbundet.

Med sin skyddsombudskampanj vill förbundet påminna om att skyddsombuden är proffs på arbetsmiljöfrågor, men de behöver samtidigt stöd och bli fler. GS vill skapa förståelse för deras arbete.

GS är facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Medlemmarna arbetar i några av de mest utsatta branscherna enligt statistiken över allvarliga arbetsolyckor och långvarig sjukfrånvaro, t ex sågverk. Förbundet har drygt 2 300 skyddsombud.