Kamera i mössan ska skydda p-vakter

Parkeringsvakterna i Malmö prövar en ny metod för att minska hot och våld – en videokamera i mössan.

Några av Parkering Malmös parkeringsvakter ska på prov använda sig av videokameror för att spela in hotfulla situationer som eventuellt kan uppstå i jobbet.
Parkering Malmö är först ut med att pröva metoden, som ursprungligen kommer från England. Där har p-vakterna använt sig av kameraövervakning under en tid och antalet incidenter uppges ha minskat med mer än hälften sedan vakterna började bära kameror.

Kameran styrs av vakten, som kan spela in vid behov. Inspelat material som inte används vid en rättegång kommer att makuleras.
Motivet från arbetsgivaren att köpa in kamerorna är den dåliga arbetsmiljön. Det inträffar ett 60-tal hotfulla eller våldsamma incidenter mot p-vakter i Malmö om året.