Jobb i välfärden gör kvinnor mest sjuka

Jobb i välfärden gör kvinnor mest sjuka

Yrken inom välfärdssektorn dominerar bland grupper som blir sjukskrivna på grund av stress. Det handlar om kvinnoyrken som socialsekreterare, diakoner och psykologer.

Det framgår av en rapport från fackförbundet Vision, som bygger på nya uppgifter från Försäkringskassan om stressjukskrivningar de senaste fem åren.

Enligt rapporten är det allra vanligast med sådan sjukfrånvaro inom socialt arbete. Fyra av de fem yrkesgrupper som toppar statistiken över stressrelaterade sjukskrivningar återfinns inom välfärden. Gemensamt för dem är att det är yrken som kräver högre utbildning, innebär mycket kontakt med andra människor – och nästan uteslutande är kvinnodominerade (minst 80 procent kvinnor), konstaterar Vision.

Allra högst andel sjukfall på grund av stress har yrkesgruppen där socialsekreterare, psykologer, kuratorer och diakoner ingår. Antalet sjukskrivningar har ökat från drygt 21 till drygt 36 per 1 000 anställda mellan 2010 och 2014.

För kvinnor som arbetar i kvinnodominerade yrken är risken för att bli sjukskriven på grund av stress 44 procent större jämfört med kvinnor i mansyrken. Men risken är ännu större för män som arbetar i kvinnoyrken. Här är motsvarande risk mer än dubbelt så stor.