Ingen lag mot mobbning planeras

Ingen lag mot mobbning planeras

Det är inte aktuellt med någon ny utredning om en lag mot mobbning i arbetslivet. Regeringen vill avvakta den föreskrift om psykosociala frågor som Arbetsmiljöverket arbetar med.

Det var Ali Esbati (v) som i riksdagen frågade om arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s) var beredd att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram förslag mot kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning i arbetslivet.

Bakgrunden är att många far illa i arbetslivet på grund av kränkande särbehandling, trakasserier eller mobbning utan att detta leder till åtgärder. Dagens regelverk fungerar uppenbarligen inte tillfredsställande, enligt Ali Esbati.

Fackförbundet Vision har tidigare föreslagit en ny lag mot mobbning i arbetslivet. Vision anser att det är ett grundläggande fel att någon utsätts för mobbning och trakasserier, men ändå saknas det en lagstiftning som skyddar den som utsätts. Som det ser ut nu får de som blir mobbade på jobbet inte tillräcklig hjälp av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen, enligt förbundet. Vision har också fått stöd från LO, TCO och SACO, som vill att frågan ska utredas.

Vänsterpartiet har tidigare motionerat om just detta. Det förslaget föll vid behandling i riksdagen ifjol. Riksdagens majoritet krävde dock att regeringen återkom med förslag på hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson konstaterar i sitt svar att särbehandling, mobbning och trakasserier medför fruktansvärt lidande för de som drabbas och förgiftar de arbetsplatser där det sker. Däremot tycker hon inte att det behövs någon utredning om en ny lag mot mobbning.

Hon hänvisar till att regeringen ska ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Ett viktigt område kommer vara den psykosociala arbetsmiljön. Under våren ska regeringen anordna ett kunskapsseminarium, som bl a ska behandla kränkande särbehandling och hur arbetsplatserna bäst kan rustas för att hantera psykiska arbetsmiljörisker.

Ylva Johansson vill också avvakta de föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket ska ta fram, där mobbning ingår. Beslutas föreskrifterna blir de ett nytt ramverk för att hantera dessa frågor, säger Ylva Johansson.

Arbetsmiljöverket utreder inte enskilda ärenden om mobbning, utan inriktar sig på om arbetsplatsen har en bra policy osv för att hantera frågan. I Norge undersöker man mobbning ungefär på samma sätt som en polisutredning.