Här är yrkena som mår bäst

Här är yrkena som mår bäst

Byggnadsarbetarna tycker att de har den bästa arbetsmiljön. Sämst mår anställda i skolan.

Det framgår av ett nytt mått för arbetsmiljö och arbetshälsa som Sveriges Företagshälsor presenterar.

Det s k arbetshälsoindexet bygger på uppgifter över fysisk och psykisk arbetsmiljö, som anställda i Sverige fått gradera från 1-10. Ett tiotal olika variabler ingår, t ex kontroll över jobbet, stress och ergonomi. Omkring 4 500 personer har besvarat frågor om sin miljö på jobbet.

När måttet rangordnas bland branscher visar det sig alltså att anställda i byggbranschen är mest nöjda med jobbet. Sämst arbetsmiljö har anställda i skolan.
(Hela listan här nedanför).

Den allmänna tendensen är att jobbhälsan sjunker i Sverige. De anställda tycker att arbetsförhållandena och arbetsmiljön blivit sämre 2013 jämfört med tidigare år. Indexet är lägre bland kvinnor, som alltså bedömer sin arbetsmiljö som sämre än vad männen upplever. Yngre klassar sin arbetsmiljö som sämre än vad medelålders och äldre gör.

Lägst index, dvs sämst arbetsmiljö, har personer under 30 år, 6,1 (inga skillnader mellan kvinnor och män), högst index, 7,3, har en man över 55.

Det finns också skillnader beroende på inkomst. Anställda med hög lön har högre index och har alltså bättre arbetsmiljö. Däremot finns inga skillnader beroende på vilken utbildning man har.

Byggverksamhet 7,2
Information/kommunikation 7,2
Personal och kultursektor 7,1
Finans,företagstjänster 7
Offentlig förvaltning 6,8
Tillverkning,verkstad,energi 6,8
Vård, omsorg 6,8
Handel 6,8
Transport 6,6
Utbildning 6,4