Gott arbetsklimat minskar värken

Gott arbetsklimat minskar värken

Socialt stöd på jobbet har goda effekter på onda ryggar. Anställda som har ett gott samarbete med kollegor och chefen har mindre besvär än andra.

Det visar en studie bland 457 anställda i 15 olika företag i Danmark. Det var personal med olika industrijobb som ingick i undersökningen.

Forskarna mätte deras rörelser i arbetet under flera dagar. De fick samtidigt besvara frågor om sina eventuella smärtor och hur de upplevde det sociala stödet på arbetsplatsen – från kollegor och arbetsledare.

Bland anställda som uppgav ett lågt socialt stöd fanns ett ökat samband för ryggont när de arbetade mycket i framåtböjd ställning. Bland personer som hade stark social stöttning fanns inga tecken på ryggbesvär vid liknande arbetsuppgifter.

Forskarna kan inte exakt förklara varför det förhåller sig på det viset, men en förklaring är att ett gott socialt stöd är ett uttryck för att arbetet är organiserat och anpassat efter den enskildes behov. Anställda som upplever att de stöttas kan ha större möjlighet att ta paus eller variera arbetet när de behöver det. De kanske också slipper arbeta i svåra arbetsställningar om de har ont, tror Morten Villumsen, som är ansvarig för studien.

Undersökningen är gjord som en tvärsnittsstudie, där mätningar och enkät genomfördes vid samma tidpunkt.  Det gör att forskarna inte kan säga om socialt stöd förebygger framtida risker för ryggont, enligt det danske forskningscentret för arbetsmiljö (NFA).