Fritiden äts upp av mejlkollande

Fritiden äts upp av mejlkollande

Hör du till dem som kollar mejl och andra jobbrelaterade saker utanför ordinarie arbetstid? Pass upp – det kan vara förödande.

Personer som ständigt är uppkopplade mot jobbet riskerar nämligen både hälsan och personliga relationer. Det visar en ny studie, där forskare analyserat resultat från 63 tidigare undersökningar som rör mer än 50 000 anställda, från 1992 och framåt.

Är smartphones och läsplattor välsignelse eller förbannelse? Enligt studien så innebär sådana verktyg att vi kan vara mer flexibla, men i praktiken innebär det längre arbetsdagar – du har kanske frihet, men du blir aldrig fri. Tiden du tillbringar med familjen och för egna aktiviteter minskar.

Forskaren Svenja Schlachter vid universitet i Surrey, England, säger att i långa loppet leder det som först verkar öka effektivitet och flexibilitet till stress och sämre balans mellan jobb och fritid.

I en annan studie visade den brittiska forskaren Almuth McDowall att egentid, där du har möjlighet att ägna dig åt egna aktiviter, gör att du mår bättre och blir mer engagerad i arbetet.

Hennes undersökning bygger dels på en dagbok över egna aktiviteter som 18 anställda fick göra under en månad, dels en enkät till 344 personer som fick svara på frågor om arbetsvillkor, balansen mellan arbete och familj mm.

Resultatet är att de som upplevde att de hade mer egentid hade bättre hälsa. Relationen med familjen förbättrades och de presterade bättre på jobbet.