Försäkringskassan har slopat målet på 9 dagar för sjukpenningtalet

Försäkringskassan har inte längre ett mål för sjukpennningtalet på 9 dagar. I stället jobbar myndigheten mot ett ”lågt och stabilt sjuktal”.

Informationen på Försäkringskassans webbsida som tidigare kallades ”Vägen mot ett sjukpenningtal på nio dagar” heter nu i stället ”Aktuellt sjukpenningtal”. Där framgår att sjukpenningtalet ligger still kring 9,7 dagar sen ungefär ett år.

Varför finns inte längre målet 9 dagar?

– Det är en följd av att det inte finns något mål i regeringens regleringsbrev som kom i början på maj. Vad det i sin tur beror på får departementet svara på, säger pressekreterare Jonatan Ohlin på Försäkringskassan.

Vilket mål jobbar ni nu mot?

– Vi jobbar alltid mot ett lågt och stabilt sjuktal.

Främsta orsaken till att sjukpenningtalet legat still kring 9,7 dagar är att Försäkringskassan under hösten 2018 noterat att inflödet i nya sjukskrivningar tenderar att öka. Om tendensen fortsätter finns en uppenbar risk att sjukpenningtalet åter vänder uppåt, heter det på webbsidan.

I regeringens regleringsbrev finns alltså inte längre målet 9 dagar som Försäkringskassan ska bidra till. Det ersätts istället av målet att sjukfrånvaron ska vara långsiktigt stabil och låg.

”Målet om 9,0 tillkom i ett läge med stigande sjuktal, där är vi inte nu. Sjuktalen har den senaste tiden sjunkit till lägre nivåer, fokus behöver nu ligga på att höja förtroendet för försäkringen och fortsätta arbeta för en låg och stabil sjukfrånvaro”, kommenterar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande

Utgifterna för sjukpenning och rehabilitering beräknas öka svagt under prognosperioden fram till 2022, framför allt beroende på pris- och löneutvecklingen. Antalet startade sjukskrivningar beräknas öka något medan antalet långa sjukskrivningar beräknas minska. Sjukpenningtalet förväntas utvecklas stabilt, enligt Försäkringskassan.

//EVA BERLIN