Företag straffas för anställdas regelbrott

Byggnadsarbetarna lät bli att montera upp fallskyddet – mot företagets instruktioner. Trots det döms arbetsgivaren, byggbolaget Skanska, att betala 200 000 i sanktionsavgift.

Om man arbetar mer än två meter upp i luften ska det finnas någon form av fallskydd, enligt Arbetsmiljöverkets regler. Det fanns det dock inte på ett av Skanskas byggen där Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion i januari 2016. Som straff beslutade Arbetsmiljöverket att kräva Skanska på 400 000 kronor i sanktionsavgift.

Företaget invände dock mot beslutet och menade att det var arbetstagarna själva som tagit bort fallskyddet – i strid med ledningens instruktioner. Skanska påpekade också att man specifikt påpekat om fallskydden.

Bland de anställda på arbetsplatsen hade det funnits diskussioner om fallskydden där vissa tyckt att fallskydden är onödiga och stjäl tid från övrigt arbete.

Frågan har nu avgjorts av förvaltningsrätten i Karlstad som kommer fram till att ”att det inte ska vara möjligt att frånsäga sig ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen med hänvisning till att arbetstagarna agerat på eget bevåg.” Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är långtgående och man ska se ”till att instruktioner följs”, menar rätten.

Samtidigt konstaterar rätten att det inte funnits brister i säkerhetskulturen, eller i arbetet med arbetsmiljöfrågorna, på arbetsplatsen. Företagets borde dock ha gjort mer åt de anställdas motvilja mot att använda fallskydd, anser rätten.

Straffavgiften sänks dock till halva beloppet, 200 000 kronor. Domen är överklagad.

Tidningen Arbetet skriver också om en liknande dom där en plåtslagare tog av sig sitt personliga fallskydd under en del av arbetspasset. Även här fanns det, enligt företaget där plåtslagaren arbetade, tydliga instruktioner om att använda fallskydd.

Rätten köper dock inte det argumentet och menar att företaget är skyldigt att se till att regler följs. Företaget åläggs därför att betala 78 900 kronor i sanktionsavgift.

//OSCAR MAGNUSSON