Föräldrar hotar lärarna

Föräldrar hotar lärareFöräldrar kan vara ett arbetsmiljöproblem för lärare. Det visar en undersökning bland grundskole- och gymnasielärare.

Enligt enkäten så har mer än varannan lärare, eller 57 procent, någon gång varit med om att en förälder/vårdnadshavare uppträtt eller uttryckt sig hotfullt.

Undersökningen har besvarats av nära 500 lärare i grundskolan och gymnasiet och är genomförd av radioprogrammet Kaliber och Utbildningsradions program Skolministeriet.

Arbetsmiljöundersökningar från Lärarnas Riksförbund visar att våldet och hoten mot lärarna har ökat. Senaste undersökningen från 2011 visar att 16 procent av lärarna utsatts för hot, en ökning från 11 procent år 2003. Andelen som utsatts för våld har ökat från 3 till 7 procent under samma period. I de allra flesta fall är förövaren en eller flera elever. Men det förekommer också att det är en förälder, kollega, arbetsgivare eller annan vuxen.

– Det är förfärande siffror och det är helt oacceptabelt att vuxna, föräldrar, hotar och till och med kan utöva våld mot lärare, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.