Flest anmälningar om corona i skolan

Många på plats är en av förklaringarna till att skolan har flest anmälningar. FOTO: Colourbox

34 449 allvarliga tillbud kopplade till corona har inkommit till Arbetsmiljöverket enligt senaste uppgifterna från vecka 21.  Flest gäller utbildning, därefter kommer vård och omsorg.

Drygt 35 procent av anmälningarna eller 12 234 stycken gäller utbildning. På andra plats kommer vård och omsorg/sociala tjänster med 9 804 anmälningar. Därefter följer: offentlig förvaltning/försvar 2 641, handel 2 657 och byggverksamhet 1 280.

För att det ska handla om en händelse som inneburit allvarlig fara ska arbetstagare ha exponerats för coronaviruset, till exempel genom att ha inandats utandningsluften från en person som är misstänkt eller konstaterat smittad. Det kan också handla om kontakt med intorkade droppar eller att någon utfört arbetsmoment nära en smittad.

Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket, säger att de många anmälningarna i skolan beror på att många är på plats och att den brittiska mutationen inverkar.

– Den har medfört att fler unga smittas och det påverkar ju utbildningen.

//EVA BERLIN