Fler blir uppsagda på en sämre arbetsmarknad

Fler tjänstemän söker stöd hos trygghetsrådet TRR, framför allt i storstadslänen. Det visar färsk statistik från TRR. Det tar tre gånger så lång tid för äldre jämfört med yngre att hitta ett nytt jobb.

3 398 uppsagda tjänstemän sökte stöd från TRR under årets första kvartal, en ökning med 26 procent jämfört med samma period förra året. Ett tydligt tecken på att arbetsmarknaden försämras, konstaterar TRR, som såg ett trendbrott redan 2018.

Störst är försämringen i Västra Götalands län, som länge haft Sveriges bästa arbetsmarknad. Där är ökningen av tjänstemän i behov av stöd 42 procent. Stockholm ligger bättre till med 29 procent. Landet i övrigt har inte påverkats lika mycket.

Allt fler uppsagda gör att TRR justerar upp sin tidigare prognos på 12 000 i behov av stöd för 2019 och räknar med fler.

20–29-åringar som förlorat jobbet behöver i snitt fyra månader innan de får ett nytt, mot åtta månader för 50–59-åringar och tolv månader för de över 60 år, enligt TRR.

Att äldre stannar längre hos TRR är även en konsekvens av att deras uppsägningsvillkor är betydligt generösare, något som påverkar hur aktiv man är i sitt arbetssökande, uppger TRR:s vd Lennart Hedström, i ett pressmeddelande.

Under första kvartalet i år fick 85 procent nytt jobb eller startade företag genom TRR:s stöd. 7 av 10 fick lika hög eller högre lön på nya jobbet. Branschen stat, kommun och landsting rekryterade flest, följt av service- och tjänster samt handel- och försäljning under första kvartalet 2019.

Cirka 35 000 företag i privat sektor med 950 000 medarbetare är anslutna till TRR.

Även Trygghetsfonden TSL, som omfattar 900 000 arbetare på 100 000 arbetsplatser där det finns kollektivavtal med ett LO-förbund, noterar en ökning av antal uppsagda. Störst är gruppen unga, 20–29 år.

Totalt beviljades 3 281 personer omställningsstöd första kvartalet. Dessutom ökade antalet konkurser med 21 procent jämfört med samma period 2018. Man konstaterar dock att rekordmånga får nytt jobb, för första kvartalet var andelen nära 86 procent.

//EVA BERLIN